|

W drodze do zrównoważonego systemu żywnościowego

Zapraszamy do śledzenia drugiej konferencji Unii Europejskiej „Od Pola do Stołu — Wspólne budowanie zrównoważonego systemu żywnościowego”, która odbędzie się w dniach 14-15 października 2021 roku w formie online.

Wydarzenie będzie pełniło rolę forum, na polu którego toczyć się będą dyskusje na temat wyzwań i możliwości jakie stoją przed nami w związku z przechodzeniem na zrównoważone systemy żywnościowe na poziomie globalnym, a także kwestie dalszych obszarów interwencji, jak i bieżących wysiłków badawczych oraz innowacyjnych działań.

W maju 2020 r. Komisja przedstawiła swoją strategię „Od pola do stołu” jako jedno z kluczowych działań w ramach europejskiego zielonego ładu. Strategia ma przyczynić się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r., a jednocześnie zmienić obecny unijny system żywnościowy na model zrównoważony.

[...]

Jest to coroczne spotkanie interesariuszy unijnych zainteresowanych pomocą w wytyczaniu ścieżki, jaką podążać będzie Unia Europejska na drodze do osiągnięcia zrównoważonego systemu żywnościowego.

Do włączenia się w debatę na temat postępów poczynionych we wdrażaniu strategii „od pola do stołu”, zaproszone są wszystkie zainteresowane osoby działające w ramach systemu żywnościowego, władze publiczne, organizacje międzynarodowe oraz działające oddolnie, podmioty zajmujące się badaniami i innowacjami oraz osoby zajmujące się kształtowaniem opinii publicznej.

Gospodarzami tegorocznej edycji są:

  • komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella Kyriakides
  • komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski
  • komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Mariya Gabriel.

Otwarcia konferencji dokona wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans (możliwa aktualizacja).

[...]

Priorytetem [Od pola... — dop. autor] jest bezpieczeństwo żywnościowe, jednak strategia ma również:

  • zapewnić – w ramach możliwości planety – wystarczającą podaż niedrogiej i pełnowartościowej żywności
  • zmniejszyć o połowę korzystanie z pestycydów i nawozów oraz sprzedaż środków antydrobnoustrojowych
  • zwiększyć ilość gruntów przeznaczanych na rolnictwo ekologiczne
  • propagować bardziej zrównoważoną konsumpcję żywności i zdrowe odżywianie
  • ograniczyć straty żywności i jej marnotrawienie
  • przeciwdziałać fałszowaniu żywności w łańcuchu dostaw.
  • poprawić dobrostan zwierząt.

Źródło: Strona Rady Unii Europejskiej

Wszystkie informacje o wydarzeniu, znajdują się oraz aktualizowane będą na stronie Komisji Europejskiej, w języku angielskim.

[]Tłum. własne]