|

Niezależność energetyczna? Poznaj #REPowerEU!

Zdjęcie przedstawia pole paneli słonecznych skąpanych w słońcu.

Niedawne przerwy w dostawach gazu do Bułgarii i naszego kraju wskazują na pilną potrzebę rozwiązania problemu zawodności rosyjskich dostaw energii. Na posiedzeniu Rady Europejskiej z dni 24-25 marca, przywódcy Unii Europejskiej zgodzili się na plan uniezależnienia Europy od rosyjskich paliw kopalnych na długo przed 2030 rokiem. Szczęśliwie, 18 maja plan REPowerEU został oficjalnie przyjęty.

REPowerEU Plan to odpowiedź Komisji na trudności i zakłócenia na światowym rynku energii spowodowane inwazją Rosji na Ukrainę. Transformacja europejskiego systemu energetycznego jest pilna z dwóch powodów: zakończenie zależności UE od rosyjskich paliw kopalnych, które są wykorzystywane jako broń gospodarcza i polityczna i które kosztują europejskich podatników prawie 100 mld euro rocznie, oraz przezwyciężenie kryzysu klimatycznego. Działając jako Unia, Europa może szybciej zakończyć swoją zależność od rosyjskich paliw kopalnych. 85 proc. Europejczyków uważa, że UE powinna jak najszybciej zmniejszyć swoją zależność od rosyjskiego gazu i ropy naftowej, aby wesprzeć Ukrainę. Środki przewidziane w planie REPowerEU mogą być odpowiedzią na ten ambitny cel. Należą do nich: oszczędność energii, dywersyfikacja dostaw energii oraz przyspieszone wprowadzanie energii ze źródeł odnawialnych w celu zastąpienia paliw kopalnych w domach, przemyśle i produkcji energii.

Zielona transformacja wzmocni wzrost gospodarczy, bezpieczeństwo i działania w dziedzinie klimatu – zarówno w Europie, jak i u naszych partnerów. Centralnym elementem planu REPowerEU jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF), który posłuży jako wsparcie skoordynowanego planowania i finansowania infrastruktury transgranicznej oraz krajowej, a także projektów i reform w sektorze energii. Komisja proponuje wprowadzenie ukierunkowanych zmian w rozporządzeniu w sprawie RRF w celu włączenia poszczególnych rozdziałów poświęconych REPowerEU do istniejących planów odbudowy i zwiększania odporności państw członkowskich. Będzie to uzupełnieniem szeregu istotnych reform i inwestycji, które są już przewidziane w planach odbudowy.

To co nas czeka w nadchodzącym czasie w ramach powyższego planu, zawiera się w postulatach:

  • Oszczędzanie energii;
  • Dywersyfikacja dostaw i wspieranie naszych międzynarodowych partnerów;
  • Szybsze wprowadzanie odnawialnych źródeł energii;
  • Zmniejszenie zużycia paliw kopalnych w przemyśle i transporcie;
  • Zwiększenie oszczędności energii i efektywności energetycznej w sektorze transportu oraz przyspieszenie przejścia na pojazdy bezemisyjne;
  • Inteligentne inwestycje.

Szerszy opis tych punktów znajduje się u źródła informacji, na stronie Komisji Europejskiej.