|

Nowy „Rural Connections”, dostępny już w wersji polskiej!

Zachęcamy do przeczytania najnowszej edycji magazynu na temat rozwoju obszarów wiejskich, wydawanego przez ENRD — Europejską Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. To wydanie zawiera zbiór aktualnych informacji na temat prac prowadzonych przez europejską sieć w ostatnich miesiącach, przedstawiając ponadto opis najważniejszych wydarzeń i nowo powołanych grup tematycznych.

Magazyn dostępny jest tutaj

Jak przeczytamy we wstępie: „W momencie powstania niniejszej publikacji, państwa członkowskie Unii Europejskiej były (i są nadal) w pełni zaangażowane w proces przechodzenia do nowej Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) i związanych z nią krajowych planów strategicznych WPR. Oczekuje się, że plany te, będą obejmować działania wspierające oparte na specyfice krajowej i regionalnej, a jednocześnie pozwolą skuteczniej reagować na obecne i przyszłe wyzwania globalne - od zmiany klimatu po odnowę pokoleń. A więc zgodnie z powiedzeniem Myśl lokalnie, działaj globalnie.

W tym wydaniu magazynu staraliśmy się odzwierciedlić niezbędną równowagę między aspektami lokalnymi i unijnymi, zwłaszcza w części Zagadnień i perspektyw dotyczących obszarów wiejskich (str.11), w której zamiennie pojawiają się doświadczenia lokalne i inicjatywy ogólnounijne. Można w niej znaleźć inspiracje dotyczące różnorodnych tematów, od zrównoważonego rozwoju żywności po zaangażowanie młodzieży, od inteligentnych wiosek po cyfryzację.”

Sekcja „Aktualności ENRD” przedstawia w skrócie prace nowych grup tematycznych:

  • rewitalizacja i mechanizm weryfikacji obszarów wiejskich (tzw. rural proofing),
  • porozumienia dotyczące zrównoważonego rozwoju,
  • rolnictwo węglowe,
  • wprowadzanie w życie siedmiu zasad LEADER.

W sekcji drugiej, „Zagadnienia i perspektywy dotyczące obszarów wiejskich” znajdziemy między innymi artykuły prezentujące doświadczenia lokalne z Francji i Słowenii, oraz opisy unijnych inicjatyw.

Zapraszamy do lektury!