|

O gruntach europejskiej ziemi

Osoby zainteresowane tematem europejskich gruntów oraz eksperci zaangażowani w procesy polityczne i ustawodawstwo krajów takich jak Polska, Węgry, Rumunia, spotkają się w najbliższy czwartek (1 lipca) online, aby zabrać głos w temacie: „Dostęp do gruntów: Studia przypadków rozwiązań politycznych i prawnych”.

Spotkanie organizowane jest przez projekt RURALIZATION, wspominany często na naszym portalu, między innymi w artykule o ciągle aktualnym, czekającym na zgłoszenia konkursie. Tym razem jednak, najbliższe wydarzenie dotyczyć będzie realizowanego przez projekt pakietu roboczego numer sześć - określonego i opisanego na stronie organizacji jako: „dostęp do ziemi/gruntów”. 

Co to oznacza?

Uczestnicy spotkania, będą mieli okazję do wysłuchania wypowiedzi ekspertów oraz wzięcia udziału w dyskusji na tematy oscylujące wokół kwestii związanych z zasobami lądowymi i dobrymi praktykami w omawianych krajach. Poruszonych zostanie wiele kwestii; wśród nich między innymi, omówiona zostanie ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego w Polsce i prywatyzacja gruntów rolnych na Węgrzech. Więcej informacji o spotkaniu, wraz ze szczegółowym harmonogramem, znajduje się na stronie organizatora.

Jak dołączyć do grona uczestników?

Do momentu rozpoczęcia wydarzenia, należy wysłać zgłoszenie znajdujące się na stronie z formularzem.

Spotkanie prowadzone w formie online, odbędzie się 1 lipca 2021 roku w godzinach 10:00-12:00.