|

O produktach na naszych stołach, o rolnikach je produkujących

„Food for Europe” to europejska seria podcastów o żywności którą spożywamy i rolnikach, którzy ją produkują. Szczególną uwagę zwrócić warto na pięć pierwszych odcinków. Koncentrują się one na rolnictwie ekologicznym, które znajduje się w centrum planów Unii Europejskiej dotyczących przyszłości rolnictwa, stanowiąc kluczową część strategii „od pola do stołu”, zakładającej zwiększenie udziału produktów ekologicznych w rolnictwie europejskim do 25% do 2030 roku.

Zapraszamy do wysłuchania audycji dostępnych w języku angielskim na stronie Komisji Europejskiej.
Poniżej znajduje się przetłumaczony skrótowy opis każdego odcinka.

I

Przedstawiamy produkty organiczne.

W odcinku otwierającym serię, europejski komisarz ds. rolnictwa — Janusz Wojciechowski, dołącza do prowadzących aby przybliżyć słuchaczom definicję produktów ekologicznych i prześledzić drogę sektora ekologicznego — od jego początków jako niszowego rynku, do coraz bardziej istotnej roli, jaką odgrywa dzisiaj. Podczas rozmowy wysłuchamy również głosów rolników ekologicznych z całej Unii Europejskiej, dowiadując się o ich doświadczeniach i obawach, dotyczących rozwoju sektora ekologicznego.

II

Budowanie zaufania do rolnictwa ekologicznego w Europie.

W całej Europie, rosnący popyt na ekologiczną żywność jest najlepszym dowodem na to, że Unia Europejska musi pomóc większej liczbie rolników przejść na rolnictwo ekologiczne i wzmocnić zaufanie konsumentów do unijnego systemu ekologicznego. Nowe przepisy dotyczące produktów ekologicznych mają wejść w życie na początku przyszłego roku. Jakie zmiany i narzędzia zostaną wprowadzone dla podniesienia jakości produkcji ekologicznej w Europie?

Tego dowiemy się w tym odcinku, którego gośćmi są: Wolfgang Burtscher (Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej) oraz niemiecki poseł do Parlamentu Europejskiego Zielonych Martin Häusling.

III

Wzmacnianie ekologicznego znaku UE.

Wprowadzone ponad 10 lat temu ekologiczne logo UE kojarzone jest z rygorystycznymi zasadami produkcji żywności ekologicznej. Stanowi gwarancję, że co najmniej 95% składników produktu spożywczego jest ekologiczne. Potwierdza również, że produkty nie zawierają chemikaliów ani GMO i stworzono je w zgodzie z poszanowaniem środowiska, żyzności gleby, bioróżnorodności i dobrostanu zwierząt.

Ponad połowa Europejczyków rozpoznaje tak zwany „euro-liść”, otoczony 12 gwiazdami. Jak jednak Unia może wzmocnić swoją ekologiczną etykietę i zaufanie konsumentów do niej? W trzecim odcinku podcastu, trzy posłanki do Parlamentu Europejskiego, Irène Tolleret (FR), Benoît Biteau (FR) i Martin Häusling (DE), omawiają rozwój ekologicznego logo UE i stojące przed nimi wyzwania.

IV

Międzynarodowy rynek spożywczy.

Głównym gościem tego odcinka jest Beate Huber, która przybliża słuchaczom sposób, w jaki Unia Europejska gwarantuje, że importowane produkty ekologiczne spełniają unijne kryteria oraz jakie wyzwania stoją przed wspólnotą przy eksporcie własnych produktów organicznych. Poza tym, z Nathalie Sauze-Vandeyver, dyrektorką ds. jakości, badań i innowacji oraz zasięgu w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej, prowadzący omówią uruchomienie planu ekologicznych działań.

V

Plan działań UE w zakresie ekologii – co nas czeka?

W piątym odcinku głos zabierają eksperci: Nathalie Sauze-Vandevyver, dyrektor ds. jakości, badań i innowacji oraz pomocy w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej; profesor Philippe Baret z Université catholique de Louvain; oraz Eduardo Cuoco z Międzynarodowej Federacji Rolnictwa Ekologicznego. Goście omawiają treść i założenia niedawno opublikowanego planu przyszłych ekologicznych działań oraz sposoby w jakie badania naukowe i innowacje mogą przyczynić się do realizacji wizji Zielonego Ładu.

VI

Cztery lata CETA! Powód do świętowania?

Ten szósty odcinek „Food for Europe” analizuje przełomową umowę o wolnym handlu między Unią Europejską a Kanadą, cztery lata po jej rozpoczęciu. Tym razem, prowadzący odbyli długą dyskusję z Johnem Clarke, głównym negocjatorem Kompleksowej Umowy Gospodarczo-Handlowej (CETA) w DG AGRI. Rozmowa wychodzi poza kontrowersje płynące z tego porozumienia, a rozmówcy badają realizację zobowiązań klimatycznych przez pryzmat obu stron — zrównoważonego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego Europy.

Autorzy składają też relację z regionu winiarskiego Beaujolais we Francji, gdzie podążają za producentem Philippe Bardet podczas zbierania i tłoczenia tegorocznych zbiorów winogron. Gość podcastu jest zachwycony na widok wzrostu eksportu do Kanady w ciągu ostatnich czterech lat ale także zaniepokojony aspektem ochrony słynnych europejskich nazw i oznaczeń geograficznych.

VII

Od pola do stołu: możliwości i wyzwania.

Celem strategii „Od pola do stołu” jest przekształcenie naszego systemu żywnościowego i umożliwienie europejskim rolnikom produkowanie żywności w sposób wspierający środowisko naturalne. W tym odcinku, prowadzący zastanawiają się, jak na poziomie gospodarstw wizja „Od pola do stołu” promuje nowe rozwiązania starych problemów i jak rozwiązania da się czasami znaleźć w mało oczywistych miejscach.

Podczas audycji przedstawiono też raport terenowy z eksperymentalnej fermy świń w Walonii w Belgii, gdzie odpady z jabłek wyrzucanych przez innych hodowców są rafinowane dla wykorzystania ich właściwości przeciwdrobnoustrojowych — zmniejsza to potrzebę podawania zwierzętom profilaktycznych antybiotyków.

VIII

Technologia cyfrowa, talizman szczęścia rolnika.

Odcinek skupia się na cyfryzacji unijnego rolnictwa. Usłyszymy w nim o jednym przedsiębiorczym rolniku zajmującym się uprawą zbóż w Irlandii, który obserwował jak jego plony wzrastają, przy jednoczesnym ograniczeniu czasu pracy jaki poświęcał na powtarzalne zadania w polu. Ponadto, prowadzący rozmawiają z naukowcem z Europejskiej Agencji Kosmicznej opracowującym narzędzia dla rolnictwa. Trzecim gościem, jest hodowca bydła z Estonii, który wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystuje narzędzia cyfrowe do monitorowania dobrostanu swojego inwentarza, podczas gdy jest oddalony o setki kilometrów od swego gospodarstwa.

IX

Rolnictwo: drażliwy temat konferencji ministerialnej Światowej Organizacji Handlu (ang. World Trade Organization, WTO).

Dziewiąty odcinek Food for Europe poświęcony jest podejściu Unii Europejskiej do konferencji ministerialnej WTO z perspektywy handlu żywnością i towarami rolnymi. Tego o co toczy się gra, wskazania punktów spornych i zarysowania perspektywy rozwiązania sporów, utrudniających funkcjonowanie WTO.

Gośćmi tego odcinka są John Clarke (DG AGRI), Ignacio Garcia (DG TRADE) i Jean-Marie Paugama, zastępca dyrektora generalnego WTO.

Raport terenowy autorów podcastu pochodzi od Luxlait, spółdzielni mleczarskiej w Luksemburgu, która eksportuje swoje produkty na wysoce konkurencyjne rynki Chin i Afryki. Jest więc w dużym stopniu uzależniona od systemu opartego na zasadach umożliwiających uczciwą konkurencję i wysokie standardy.

Źródło: strona Komisji Europejskiej [tłum. własne].