|

O rozwoju górskich wsi — relacja z konferencji

Zdjęcie przedstawia krajobraz górski osnuty mrokiem. Na pierwszym planie jest osoba z latarką, oświetlająca sobie drogę w dół, prowadzącą do niżej położonej, oświetlonej wsi.

Dla upowszechniania wiedzy ma temat inicjatyw służących rozwojowi terenów górskich i podgórskich, 15 grudnia 2021 roku Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie, zorganizowało konferencję „Rozwój górskich i podgórskich terenów wiejskich w oparciu o potencjał obszaru i produkty markowe”.

Konferencja składała się z trzech sesji tematycznych.

Nowe koncepcje rozwoju obszarów górskich i podgórskich

W jej ramach swoje referaty przedstawili prof. dr hab. Sławomir Kalinowski (IRWIR PAN), Olga Gałek (Fundacja MiLA) oraz Dorota Goetz (LGD Partnerstwo Ducha Gór).
Zaprezentowano zagadnienia związane z możliwością implementacji koncepcji Smart Village w proces rozwoju wiejskich obszarów górskich i podgórskich oraz zastosowaniem koncepcji marki lokalnej jako integratora i stymulanta tego rozwoju. Na zakończenie sesji odbyła się dyskusja moderowana przez prof. dr hab. Jadwigę Berbekę (UEK Kraków).

Funkcjonowanie działalności rolniczej i pozarolniczej na obszarach górskich i podgórskich

Autorami wystąpień podczas tej sesji, byli dr Mariusz Cembruch-Nowakowski (UP Kraków), Bogdan Pomianek (MRiRW) oraz dr Robert Faracik (UP Kraków). Prowadzący zaprezentowali  podstawowe fakty statystyczne dotyczące obecnej sytuacji społeczno-ekonomicznej wiejskich terenów górskich i podgórskich, kwestie związane z polityką wsparcia tych regionów oraz szczególna rola walorów naturalnych i kulturowych w rozwoju omawianych regionów. Dyskusja kończąca sesję prowadzona była przez prof. dr hab. Aleksandra Panasiuka (UJ Kraków).

Działania przedsiębiorcze i rozwojowe na obszarach górskich i podgórskich

W jej trakcie, przedstawiono referaty dr Małgorzaty Zdon-Korzeniowskiej (UP Kraków), dr Sławomira Dorockiego (UP Kraków) i prof. dr hab. Michała Żemłę (UP Kraków). Wystąpienia były skoncentrowane na opisie teoretycznym przedsiębiorczych działań w odniesieniu do obszarów górskich, oraz na wskazaniu przykładów dobrych praktyk.

Omawiając problematykę rozwoju obszarów górskich w sposób naturalny, wiele uwagi poświęcono kwestiom turystyki, a szczególnie — turystyki zimowej. Na zakończenie sesji odbyła się dyskusja prowadzona przez prof. dr hab. Tomasza Rachwała (UP Kraków).

 

Konferencja mogła odbyć się dzięki projektowiRozwój górskich i podgórskich terenów wiejskich w oparciu o potencjał obszaru i produkty markowe. W ramach niego powstała też publikacja o nazwieRozwój górskich i podgórskich terenów wiejskich w oparciu o potencjał obszaru i produkty markowe – analiza dobrych przykładów przedsiębiorczości, znajdująca się w bibliotece naszego portalu. Zachęcamy do czytania!