|

Odkryj potencjał naszych wsi: Ostatni moment na zgłoszenie w konkursie „Sposób na Sukces”

Już tylko do 5 maja, można składać wnioski do ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces”, prowadzonego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie wraz z partnerami. Jego celem jest promowanie przedsiębiorczości, innowacji i działań na rzecz zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich oraz w małych miastach do 20 tysięcy mieszkańców.

Strona konkursu

Zainicjowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, konkurs wspiera innowacyjne projekty, które mają pozytywny wpływ na jakość życia mieszkańców, ochronę środowiska, rozwój odnawialnych źródeł energii, integrację społeczną i ograniczanie ubóstwa.

Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać swoje projekty w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie lub w Wojewódzkim ośrodku doradztwa rolniczego właściwym dla miejsca prowadzenia przedsięwzięcia. Karty zgłoszeń wraz z wymaganymi załącznikami są akceptowane z terenu całego kraju.

Konkurs ocenia projekty według kryteriów takich jak osiągnięte efekty działalności, innowacyjność, zasięg działalności, dbałość o ochronę środowiska, źródła finansowania, okres funkcjonowania podmiotu, zatrudnienie, wyposażenie zakładu pracy, posiadane certyfikaty, sposób kierowania firmą oraz perspektywy na przyszłość.

Organizatorzy konkursu przyznają nagrody dla laureatów, wyróżnionych oraz tych, którzy zdobędą rekomendację Rady Konkursu do nagrody „Grand Prix”. Nagrody mogą być fundowane także przez samorządy oraz inne instytucje i organizacje. Po szczegóły zapraszamy do regulaminu, dostępnego na stronie konkursu.

Ogólnopolski konkurs „Sposób na sukces” to znakomita okazja dla przedsiębiorców z obszarów wiejskich i mniejszych miast do zaprezentowania swoich innowacyjnych projektów oraz zdobycia wsparcia i uznanie. Konkurs promuje działania, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju lokalnych społeczności, a także wspierają integrację społeczną i ochronę środowiska.