|

Pierwsze wydanie biuletynu Europejskiej Sieci WPR już dostępne

Biorąc pod uwagę przypadający w dniu 15 października Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich, bieżący numer biuletynu koncentruje się na kobietach w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Przeczytamy w nim opracowania takich tematów, jak:

 • Zrównoważony wypas bydła dla bioróżnorodności, zdrowej gleby i wychwytywania dwutlenku węgla — estońska rolniczka Airi Külvet przekształca wyzwania w rozwiązania, stosując zrównoważone praktyki rolnicze, aby przynosić korzyści jej gospodarstwu rolnemu i zwierzętom oraz wywierać aktywny, pozytywny wpływ na środowisko i klimat.
   
 • Poprawa jakości i produktywności drzew figowych — Michele Rosa, lokalna producentka fig postanowiła przyjrzeć się nowym technikom produkcji, metodom zrównoważonego rozwoju, efektywnemu wykorzystaniu gleby, a także korzyściom ekonomicznym, które mogą służyć jako przykład dla innych rolników i ożywić produkcję tego tradycyjnego produktu.
   
 • Kobiety w nowej WPR — około jedna trzecia gospodarstw w całej UE jest zarządzana przez kobiety. Jednak tylko 4,2% kobiet kierujących gospodarstwami rolnymi ma mniej niż 35 lat. Wskaźnik zatrudnienia kobiet wiejskich pozostaje stale niższy niż mężczyzn wiejskich. W odpowiedzi na tę sytuację UE zobowiązała się do wspierania rolniczek. Nadchodząca WPR ma na celu poprawę równowagi płci: równouprawnienie płci i zwiększenie udziału kobiet w rolnictwie. W rzeczywistości jest to, po raz pierwszy – część celów planów strategicznych WPR.
   
 • AGRI rzuca wyzwanie bioróżnorodności. Ana Paula Gama — portugalska producentka owoców, dołączyła do Grupy Operacyjnej „PoliMax”, aby promować i zwiększać skuteczność zapylania przez owady jabłoni, gruszy i wiśni.
   
 • Filmy od kobiet w projekcie LIVERUR — LIVERUR był projektem programu Horyzont 2020, którego celem było wspieranie przedsiębiorstw, projektów i inicjatyw w opracowywaniu innowacyjnych modeli biznesowych na obszarach wiejskich za pośrednictwem gospodarki o obiegu zamkniętym i żywych laboratoriów. W ramach projektu powstała seria filmów skupiająca się na kobietach z obszarów wiejskich, zawierająca wywiady z kobietami z całej Europy.
   
 • Postęp w zakresie równości płci na obszarach wiejskich w UE — w dniach 15 i 16 listopada w ramach instrumentu wsparcia wdrażania WPR sieci UE WPR organizowane są warsztaty, których celem jest lepsze zrozumienie obecnych wyzwań stojących przed kobietami na obszarach wiejskich UE, wymiana udanych doświadczeń i praktyk oraz zbadanie możliwych rozwiązań, które mogą być promowane za pośrednictwem krajowych planów strategicznych WPR i innych polityk.
   
 • Grupa zadaniowa ds. płci: inwestowanie w płeć i kobiety wiejskie — projekt SmartAgriHubs w ramach Horyzont 2020, znajduje się na skrzyżowaniu dwóch sektorów podatnych na nierówności płci: rolnictwa i technologii. Badania wskazują, że gdyby więcej kobiet wkroczyło na cyfrowy rynek pracy, mogłoby to spowodować roczny wzrost PKB o 16 miliardów euro dla europejskiej gospodarki. SmartAgriHubs ma „Gender Taskforce”, aby wspierać równość płci na poziomie projektu i wytyczać ścieżkę dla szerszej społeczności agrotechnologicznej. W ramach projektu powstało wiele przydatnych materiałów dotyczących tych kwestii, takich jak zestaw narzędzi, podcasty, wywiady, filmy wideo i inne.
   
 • Fem4Forest — Wspieranie kobiet w leśnictwie. Ten projekt Interreg miał na celu wzmocnienie sektora leśnego poprzez zwiększenie zaangażowania kobiet, wspieranie ich równej obecności i umiejętności. Partnerzy projektu zainicjowali działania pilotażowe w 10 krajach regionu Dunaju, w tym szkolenia i program mentorski uwzględniający aspekt płci. Założyli również międzynarodową organizację parasolową dla kobiet w sektorze leśnym. Akcja finałowa projektu „Lasy w kobiecych rękach – tak, leśnictwo” odbędzie się w dniach 17-18 listopada.
   
 • Pobudzanie innowacji prowadzonych przez kobiety w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w ramach poprzedniego zaproszenia dotyczącego programu Horyzont Europa „Wspieranie innowacji kierowanych przez kobiety w rolnictwie i na obszarach wiejskich” wybrane zostaną 2 projekty . Projekty badawcze będą analizować rolę, jaką kobiety odgrywają i będą odgrywać na obszarach wiejskich, a w szczególności w rolnictwie. Zbadają również znaczenie systemów wiedzy i innowacji w dziedzinie rolnictwa i obszarów wiejskich dla kobiet, w tym edukacji, szkoleń i doradztwa. Kolejne nabory do klastra 6 zajmującego się żywnością, biogospodarką, zasobami naturalnymi, rolnictwem i środowiskiem zostaną uruchomione pod koniec tego roku.
   
 • Kobiety-przedsiębiorcy w sektorze rolno-spożywczym EIT Food, który posiada program dedykowany kobietom: EIT Food EWA – Empowering Women in Agrifood. Aleksandra Niżyńska wyjaśnia: „W EIT Food pomagamy kobiecym liderom rozwijać się […], aby nasz system żywnościowy był jeszcze lepszy, niż możemy sobie wyobrazić!”. EWA zapewnia szkolenia, mentoring, coaching biznesowy, dostęp do finansowania i możliwości nawiązywania kontaktów dla kobiet-przedsiębiorców w sektorze rolno-spożywczym. 

Źródło: Sieć Innowacji w Rolnictwie