|

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 — zapraszamy na konferencję połączoną z warsztatami

Zdjęcie przedstawia pole wraz z uprawami.

Nasi partnerzy — Krajowa Rada Izb Rolniczych w partnerstwie z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, organizują spotkanie zadaniem którego, jest podniesienie poziomu wiedzy na temat problematyki wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu z punktu widzenia rodzinnych gospodarstw.

Wydarzenie odbędzie się 29-30 września 2022 roku w Zegrzu, w „Hotelu 500”, znajdującym się pod adresem ul. Warszawska 31a.

Celem konferencji i warsztatów jest umożliwienie przedstawicielom środowiska rolniczego nawiązania bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami nauki oraz zapoznanie się z najnowszą wiedzą i doświadczeniami na temat szans i możliwości, jakie mają przed sobą gospodarstwa rodzinne w nowej perspektywie finansowej Wspólnej Polityki Rolnej. Ponadto, spotkanie stworzy dla uczestników przestrzeń do upowszechniania wiedzy z zakresu rozwiązań, które przyczynią się do podniesienia ich konkurencyjności.
Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do rolników – liderów, przedstawicieli środowiska rolniczego i osób działających w strukturach wojewódzkich izb rolniczych z całego kraju.

Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest na stronie organizatora, krir.pl

Chęć udziału należy zgłaszać na adres e-mail:
jawid@krir.pl


Operacja współfinansowana ze środków „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich”