|

Pomoc dla pszczelarzy

Dziś nie trzeba nikogo przekonywać, że dobrostan pszczół jest kluczowy dla przetrwania środowiska naturalnego. Coraz więcej ludzi docenia produkty pochodzenia pszczelego za ich smak i działanie prozdrowotne. W związku z tym, organizowane jest różnego rodzaju wsparcie finansowe dla osób, dla których zajmowanie się tymi pożytecznymi owadami jest pasją oraz formą zarobku.

Od początku kwietnia w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można ubiegać się o różnego rodzaju wsparcie:

 • Od 1 kwietnia 2023 r. do przezimowanych rodzin pszczelich.
   
  • W bieżącym roku stawka płatności wzrosła z 20 do 50 zł do każdej rodziny pszczelej, której udało się przetrwać zimę. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

   O środki finansowe z budżetu państwa, podobnie jak w latach ubiegłych, mogą ubiegać pszczelarze prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisani do rejestru prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz posiadający numer ewidencji producentów nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jeżeli hodowca pszczół chce otrzymać pomoc, a nie jest zarejestrowany w ARiMR, musi wystąpić o nadanie numeru ewidencyjnego najpóźniej w dniu składania wniosku o wsparcie.

   Wnioski można składać do 31 maja 2023 r. Dokumenty przyjmują biura powiatowe ARiMR. Wnioski można składać osobiście lub przez pełnomocnika, wysłać poleconą przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

   Dokumenty dla ubiegających się o pomoc i więcej informacji  - otwórz
 • Od 3 do 18 kwietnia 2023 r. można składać wnioski w ramach 3 interwencji pszczelarskich:
   
  • Wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych

   O to wsparcie mogą ubiegać się: pszczelarze, producenci produktów pszczelich i organizacje pszczelarskie w imieniu hodowców. Refundacji podlega do 60 proc. kosztów netto zakupu nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej, m.in. miodarek, odstojników, wialni do pyłku, czy uli lub ich elementów. Maksymalna wysokość pomocy przekazanej beneficjentowi w okresie jednego roku pszczelarskiego nie może przekroczyć 100 zł w przeliczeniu na jeden posiadany pień pszczeli i łącznie nie może wynieść więcej niż 15 000 zł. Przy czym organizacje pszczelarskie mogą ubiegać się o zwrot udokumentowanych kosztów bezpośrednio związanych z wykonaniem projektu w wysokości do 4 proc. wsparcia udzielonego pszczelarzom za ich pośrednictwem, jednak kwota ta nie może przekraczać 65 zł w przeliczeniu na pszczelarza.
    
  • Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi

   Pomoc ta przysługuje z kolei wyłącznie zrzeszeniom pszczelarskim, które mogą ją otrzymać na zakup warrozobójczych produktów leczniczych – weterynaryjnych i takich, które zawierające substancje czynne do stosowania w środkach ochrony roślin również w przypadku pasiek, których właściciele posiadają certyfikat produkcji ekologicznej. Do 90 proc. kosztów netto ich zakupu podlega zwrotowi. Należy zaznaczyć, że organizacje te mogą ubiegać się o refundację udokumentowanych wydatków bezpośrednio związanych z wykonaniem projektu do 4% kwoty wsparcia udzielonej pszczelarzom za ich pośrednictwem, jednak kwota ta nie może przekraczać 30 zł w przeliczeniu na hodowcę.
    
  • Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół
   Również w ramach tej interwencji wnioski o przyznanie pomocy mogą składać wyłącznie organizacje pszczelarskie. Pomoc przyznaje się im do zakupu:
    
   • matek pszczelich, pochodzących z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry, z pasiek hodowlanych, w których prowadzona jest ocena przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa;
   • odkładów lub pakietów pszczelich z matkami pochodzącymi z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi i rejestry, z pasiek hodowlanych, w których prowadzona jest ocena przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,
   • odkładów lub pakietów pszczelich od producentów, którzy uzyskali rekomendację związków lub zrzeszeń pszczelarzy, gwarantujących między innymi, że matki w pakietach i odkładach pszczelich pochodzą z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry.
   • W tym przypadku do 70 proc. kosztów netto podlega refundacji. Kwota pomocy dla beneficjenta nie może przekroczyć 10 000 zł rocznie. Organizacje pszczelarskie mogą ubiegać się o refundację udokumentowanych wydatków bezpośrednio związanych z wykonaniem projektu do 4 proc. wsparcia udzielonej pszczelarzom za ich pośrednictwem, jednak kwota ta nie może przekraczać 30 zł w przeliczeniu na pszczelarza.

Wsparcie pochodzi z budżetu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Dokumenty można składać jedynie za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, przez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE).

Więcej informacji — otwórz


 

Źródła:
https://www.gov.pl/web/arimr/rusza-pomoc-do-przezimowych-rodzin-pszczelich--wsparcie-wyzsze-niz-przed-rokiem

https://www.gov.pl/web/arimr/3-kwietnia-ruszyly-trzy-interwencje-pszczelarskie