|

Sieci, rybołóstwo, projekty — przeczytaj poradnik

W poszukiwaniu odpowiedzi na pytania zadawane zarówno przez członków lokalnych grup rybackich jak i tych, którzy pragną aktywnie uczestniczyć w ich działaniach, powstał poradnik wydany przez Komisję Europejską, o tytule: „Jak pielęgnować dobre projekty: Przewodnik dla LGR”.

Co znajdziemy w publikacji? 

Autorzy stworzyli kompleksowe dzieło, poruszające najistotniejsze zagadnienia dotyczące działań grup rybackich. Przez pięć rozdziałów prowadzeni, dowiemy się jak członkowie organizacji mogą pozytywnie wpływać na poziom życia i zasobów społeczności w których działają — jak budować sieci współpracy, wybierać dobre projekty, czy — między innymi — jak na bazie tworzonych pomiędzy zainteresowanymi grupami relacji, reagować wspólnie na wyzwania i problemy dotyczące szeroko pojętego rybołóstwa.  

Jak przeczytamy we wstępie poradnika: 

Radzenie sobie ze zmianą klimatu, rosnącą presją na przyrodę i bioróżnorodność, a także ze wzrostem nierówności dochodowych również wymaga silnych społeczności lokalnych, które będą potrafiły gospodarować swymi zasobami racjonalnie i w sposób zrównoważony. Oznacza to myślenie wychodzące poza utarte schematy, w poszukiwaniu innowacyjnych sposobów zaspokajania miejscowych potrzeb, zarówno nowych, jak i tych, które istnieją od dawna, ale nie zostały dotychczas zaspokojone. Celem niniejszego przewodnika jest pomoc dla LGR w identyfikacji i wspieraniu najlepszych projektów dla swojej społeczności. Ponieważ każdy obszar jest inny, dany projekt może być dobry w jednym miejscu, a w innym nie. Pracownicy LGR mają do odegrania ważną rolę wyławiania najlepszych pomysłów na projekty, a członkowie LGR zasiadający w organie decyzyjnym powinni wskazać te pomysły, które zasługują na realizację i wsparcie.  

(...) 

Kryzys spowodowany wirusem COVID-19 zmusza do refleksji nad organizacją społeczeństwa i gospodarki. LGR, a także instytucje zarządzające programami i przygotowujące odpowiednie zasady i systemy wdrażania powinny starannie przemyśleć, jaką rolę mogą odegrać LGR w poszukiwaniu i testowaniu nowych rozwiązań. Wykorzystanie w pełni potencjału drzemiącego w podejściu RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność — dop. autor) wymaga odważnych decyzji, pozwalających grupom na ambitne i elastyczne wspieranie lokalnych innowacji.

Poradnik dostępny jest pod adresem: „Jak pielęgnować dobre projekty: Przewodnik dla LGR”.

Autorami publikacji są: Richard Freeman, Urszula Budzich-Tabor, Jean-Pierre Vercruysse oraz Monica Veronesi.