|

Szukasz lektury na weekend? Polecamy najnowsze wydanie magazynu Rural Connections w języku polskim

Rok 2020 został zdominowany przez pandemię COVID-19, a ta z kolei wpłynęła na wszystkie sektory gospodarki. W najnowszym numerze Rural Connections znajdziecie informacje na temat działań Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) w odpowiedzi na kryzys związany z koronawirusem. Interesują was konkrety? Przykłady reakcji obszarów wiejskich na pandemię, mogące być inspiracją dla zainteresowanych stron z obszarów wiejskich, gromadzone są na stronie internetowej pod linkiem: https://enrd.ec.europa.eu/rural-responses-covid-19-crisis_pl Znaleźć tam można również różnorodne inicjatywy Komisji Europejskiej, podejmowane w celu łagodzenia trudności, z którymi aktualnie zmagają się europejskie wsie.

W części Od redakcji czytamy: „Na obszarach wiejskich pandemia pogłębiła problemy takie jak ograniczony dostęp do usług i przepaść cyfrową. Początkowo producenci surowców wraz z łańcuchami dostaw żywności znaleźli się pod presją, aby mimo nadzwyczajnej sytuacji utrzymać bezpieczeństwo żywnościowe – i stanęli na wysokości zadania. Obszary wiejskie oferowały też większe poczucie bezpieczeństwa niż zatłoczone miasta, a ich mieszkańcy pokazali swoje mocne strony oraz zdolność do reagowania i do przystosowania się”.

Instytucje UE podjęły prace na rzecz wspierania rolnictwa i obszarów wiejskich w tym trudnym okresie oraz promowania ich odbudowy gospodarczej, a także przygotowania gruntu pod bardziej zrównoważoną przyszłość – także za pomocą bezprecedensowego pakietu pomocy ekonomicznej, o czym przeczytać możecie w sekcji Wiadomości dotyczące UE.

Sekcja Wiadomości i aktualne informacje podsumowuje prace wykonane w ramach działalności ENRD jak również Sieci EIP-AGRI i Sieci ds. Oceny Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W dziale Zagadnienia i perspektywy dotyczące obszarów wiejskich przeczytacie artykuły o zróżnicowanejtematyce – od języka, jakim opisujemy obszary wiejskie i jego wpływu na nasze postrzeganie wsi – po projekty ułatwiające przejście na energię odnawialną, od wiejskiego dziedzictwa jako narzędzia odnowy po innowacje społeczne podejmowane przez kobiety. Szczególnie ważnym tematem w okresie pandemii COVID-19 jest artykuł poświęcony związku między małymi gospodarstwami rolnymi a bezpieczeństwem żywnościowym.

W części W Bliższym spojrzeniu na… nagrody Rural Inspiration Awards 2020 poznacie nominowane w zeszłorocznym konkursie projekty, które wykorzystują finansowanie przeznaczone na rozwój obszarów wiejskich w celu promowania na wsi biogospodarki i działań w dziedzinie klimatu. Na zakończenie krajowe sieci obszarów wiejskich Austrii, Walonii, Hiszpanii, Finlandii i Słowenii, z krajów z których pochodzą laureaci konkursu przedstawiają opinie na temat jak nagrody Rural Inspiration Awards wspierają ich w pracach na rzecz biogospodarki i działań w obszarze klimatu.

Ciekawej lektury!

PLIKI DO POBRANIA