|

Poznaj piętnaście gwiazd europejskich regionów

Konkurs #RegioStars, którego celem jest wytypowanie najlepszych projektów finansowanych ze środków unijnych w ramach polityki spójności, charakteryzujących się przy tym innowacyjnym i integracyjnym podejściem do rozwoju regionalnego, doczekał się kolejnego finału. Tegoroczna edycja jest wyjątkowa. Z okazji „okrągłej” rocznicy, wśród wytypowanych projektów znalazło się 15 najlepszych, spośród wszystkich nagrodzonych w poprzednich latach.

Sprawdź filmy finalistów!

Serdecznie gratuluję tegorocznym laureatom konkursu REGIOSTARS. W 2022 r. ten ważny konkurs obchodzi swoje 15-lecie. Już od 15 lat laureaci przedstawiają inspirujące rozwiązania i udowadniają, że wszechstronność, innowacyjność i zakres projektów finansowanych przez UE odgrywają ogromną rolę w tworzeniu miejsc pracy i poprawie jakości życia obywateli. Będziemy nadal wspierać te najlepsze praktyki i je propagować.

~ Elisa Ferreira, komisarz do spraw spójności i reform.

 

Główne nagrody zdobyli:

  • Pierwszą nagrodę przyznano projektowi rekonstrukcji i odbudowy Cittadelli Gozo na Malcie. Projekt polegał na rekonstrukcji i odbudowie konstrukcji wewnętrznych murów starożytnej twierdzy. Od tej pory, dzięki nowemu centrum turystycznemu i lepszej dostępności, ten imponujący obiekt będzie mogła odwiedzić większa liczba turystów, co pozwoli w pełni wykorzystać jego potencjał.
     
  • Drugie miejsce zajął projekt pilotażowy e-Szkoły. W jego ramach 151 szkołom podstawowym i średnim w Chorwacji zapewniono wyposażenie ICT i narzędzia edukacji cyfrowej. Tym sposobem 10 proc. szkół w kraju mogło podnieść swoje kompetencje w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się. Projekt obejmował stałe wsparcie i szkolenia dla nauczycieli i kadry kierowniczej, a kompleksowe podejście zapewniło długoterminowe wyniki.
     
  • Trzecie miejsce zajął projekt PICSA Sustainable Construction Programme in Andalusia. Pomógł on w ożywieniu sektora budowlanego w Andaluzji w Hiszpanii poprzez zwiększenie oszczędności energii i wykorzystania energii odnawialnej w istniejących budynkach. Projekt doprowadził również do poprawy konkurencyjności lokalnych firm budowlanych oraz do zmniejszenia ubóstwa energetycznego wśród rodzin o niskich dochodach.     

Grupa młodych dziennikarzy nakręciła na ich temat krótkie filmy dokumentalne, z których dowiadujemy się, jak rozwijały się te projekty od czasu nominacji do nagrody #RegioStars. Znajdziemy je na stronie konkursu — tutaj.