|

Poznaj projekty finalistów Rural Inspiration Awards 2022!

Tegoroczna edycja konkursu RIA, promująca znaczenie i wartość młodzieży w procesie budowania lepszej przyszłości — ekologicznej, innowacyjnej, o większej odporności, sprzyjającej włączeniu społecznemu i zaawansowanej cyfrowo, dobiegła końca. Kim byli finaliści? Czym się zasłużyli i jak opisują swoje projekty, które doprowadziły ich do finału, odbywającego się 6 października w Brukseli?

W konkursie Rural Inspiration Awards 2022 udział wzięło 111 projektów nadesłanych przez krajowe sieci obszarów wiejskich z 24 państw członkowskich UE. Wybrano 24 finalistów, a wśród nich po sześć projektów w każdej z czterech kategorii tematycznych:

 1. zielona przyszłość,
 2. odporna przyszłość,
 3. cyfrowa przyszłość
 4. solidarna i innowacyjna przyszłość.

1. Zielona Przyszłość


 • Woola: Zastąpienie folii bąbelkowej opakowaniami produkowanymi z odpadowej wełny / Replacing plastic bubble wrap by producing packaging out of waste wool — nagrodzony projekt z Estonii.

Właściciele firmy e-commerce chcieli znaleźć alternatywę dla ogromnej ilości folii bąbelkowej używanej w ich firmie do pakowania materiałów, jednak w poszukiwaniu alternatyw zabrakło zrównoważonych i skalowalnych opcji opakowań ochronnych. Ponadto 90% wełny produkowanej co roku w Estonii było marnowane (prawdopodobnie nielegalnie usuwane), ponieważ nie istniał system i infrastruktura dla rolników, pozwalająca sprzedawać wełnę odpadową do innych celów. Woola to firma na obszarach wiejskich w Estonii założona w celu opracowania alternatywnych materiałów opakowaniowych wykorzystujących wełnę odpadową w celu zastąpienia plastikowej folii bąbelkowej.

Tu znajdziesz opis projektu (eng)


Wsparcie z PROW: działanie M19 - LEADER/CLLD,
Promotor projektu: Woola OU


 

 • The Circle: Od zerowego do pozytywnego wpływu / From zero impact to a positive impact — projekt z Włoch.

The Circle to firma wdrażająca pierwszą komercyjną akwaponikę we Włoszech jako zrównoważony i konkurencyjny model rozwoju w celu produkcji najwyższej jakości zrównoważonej żywności bez negatywnego wpływu na środowisko. Jako technika rolnicza i model biznesowy, akwaponika gwarantuje wyższe plony i szybszy wzrost uprawianych roślin. Projekt obejmuje przekształcanie odpadów organicznych ryb i amoniaku w składniki odżywcze dla roślin poprzez biofiltr bez użycia środków chemicznych. Pozostała woda oczyszczona przez rośliny jest następnie odprowadzana z powrotem do ryb, oszczędzając ponad 90% wody używanej w systemie zamkniętym. Dodatkowo firma brała udział w próbie opracowania mikroalg jako formy paszy dla ryb, która pozwoliłaby systemowi na jeszcze bardziej zamknięty obieg. Po otrzymaniu dofinansowania z PROW Regionu Lazio w 2017 r. firma zainstalowała panele fotowoltaiczne do zasilania projektu, co umożliwiło jej osiągnięcie samowystarczalności energetycznej i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.

Tu znajdziesz opis projektu (eng)

Wsparcie z PROW: działanie M06 - Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej,
Promotor projektu: Mr. Valerio Ciotola


 • Na-Tür-lich Dorf - Ochrona przyrody na wyciągnięcie ręki / Nature conservation at the doorstep — projekt z  Niemiec.

Siedliska wiejskie (np. ogrody bogate strukturalnie i gatunkowo, miejsca lęgowe jaskółek, wróbli lub płomykówek, wiejskie i prawie naturalne łąki i pastwiska) na sąsiednich obszarach LGD Eifel i Zülpicher Börde uległy zniszczeniu przez dziesięciolecia. Projekt miał na celu zmotywowanie i umożliwienie mieszkańcom rozwijania indywidualnych projektów na małą skalę w celu promowania bioróżnorodności i ochrony środowiska w ich społecznościach. W ramach projektu posadzono pasy kwiatowe, łąki polne, rodzime byliny, krzewy i drzewa owocowe oraz grządki krzewów matecznych, przeprowadzono konsultacje ogrodów przyrodniczych, a także wykłady online na takie tematy, jak ogrody przyrodnicze, zielone dachy, dzikie pszczoły, itp. Wspierano pilotażowe zakładanie żywopłotów, zazielenienie dachów, elewacji i sandariów (miejsca lęgowe dzikich pszczół), a także dystrybucję zestawów pomocy do gniazdowania dla gatunków ptaków i nietoperzy. Podnoszenie świadomości społecznej przeprowadzono również za pośrednictwem środków masowego przekazu i ekologicznych spacerów po wioskach, aby zaprezentować różne lokalne inicjatywy dotyczące bioróżnorodności.

Tu znajdziesz opis projektu (eng)

 

Wsparcie z PROW: działanie M19 - LEADER/CLLD,
Promotorzy projektu: Stacja biologiczna w powiecie Euskirchen e.V., Stacja biologiczna w powiecie Düren e.V., Stacja biologiczna Bonn/Rhein-Erft e.V., Stacja biologiczna StädteRegion Aachen e.V.


 • Drewniany Feniks / Wood Phoenix — projekt ze Słowenii.

Aby zapobiec wytwarzaniu i zmniejszyć ilość odpadów drzewnych, projekt miał na celu ponowne wykorzystanie zużytego drewna lub odzyskanie skrawków drewna do produkcji sprzętu, który uzupełniłby ścieżki, wzbogaciłby punkty widokowe i umożliwił lepszy dostęp do szybko rozwijającego się i coraz częściej odwiedzanego kąpieliska dla społeczności lokalnej. W połączeniu z szeroko zakrojoną kampanią uświadamiającą na temat tego, jak ograniczyć ilość odpadów poza zwykłym drewnem, projekt obejmował współpracę między przedsiębiorstwami i instytucjami edukacyjnymi, ponieważ prototypy wyposażenia zostały opracowane przez uczniów zajmujących się obróbką drewna w drodze konkursu. Sprzęt został następnie wyprodukowany przy ponownym użyciu drewna, które w przeciwnym razie trafiłoby na wysypiska lub zostałoby spalone, co miałoby negatywny wpływ na środowisko.

Tu znajdziesz opis projektu (eng)

Wsparcie z PROW: działanie M19 - LEADER/CLLD,

Promotor projektu: Zadruga Lokatur, z.o.o., so.p.


 • Krásne Sady - Rozwój tradycyjnej leśnej placówki edukacyjnej na Słowacji / Developing a traditional forest education facility in Slovakia — projekt ze Słowacji.

W ramach projektu stworzono leśną placówkę edukacyjną w słowackich Tatrach, aby dać dzieciom i ogółowi społeczeństwa możliwość zdobycia głębszej wiedzy o lesie, przyrodzie, florze i faunie. Zajęcia oferowane przez leśną placówkę edukacyjną obejmowały spacery po lesie prowadzone przez doświadczonych pedagogów leśnych, konkursy przyrodnicze, seminaria edukacyjne, zajęcia klubowe, zbiórkę odpadów i sprzątanie środowiska leśnego, kursy gotowania i inne zajęcia. Nacisk był położony na rozwój rzemiosła, umiejętności twórczych i technicznych oraz pracę z naturalnymi materiałami, a także ogrody, w których dzieci uczą się uprawy własnych warzyw, ziół i owoców. Społeczeństwo było również przedmiotem działań angażujących, w tym warsztatów czerpiących z wiedzy seniorów, którzy przygotowali tradycyjne przepisy wykorzystujące lokalne owoce i warzywa.

Tu znajdziesz opis projektu (eng)

Wsparcie z PROW: działanie M06 - Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej.
Promotor projektu: Krásne Sady Mlynica – servisná a prevádzková, a.s


 • Inwestycja w biogazownię: od lokalnego rolnictwa do nowego partnerstwa w gospodarce o obiegu zamkniętym / A biogas plant investment: From local farming to a new partnership in circular economy — projekt z Finlandii.

Orkla Confectionary & Snacks, spółka zależna Orkla Group zlokalizowana na Wyspach Alandzkich, od lat pozyskuje ziemniaki od lokalnych rolników do produkcji przekąsek. Aby przyczynić się do osiągnięcia ogólnego celu, jakim jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 60% do 2025 r., fabryka Orkli na Wyspach Alandzkich musi zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o co najmniej 20%. W związku z tym firma zainwestowała w biogazownię i zbudowała agroekologiczny system symbiotyczny z lokalnymi rolnikami, którzy mogliby dostarczać obornik w celu zwiększenia wydajności biofermentatora. W wyniku tego procesu powstają produkty pofermentacyjne, które rolnicy mogą zastosować na swoich gruntach ornych jako nawóz, a także oczyszczone ścieki, które mogą wykorzystać do nawadniania.

Tu znajdziesz opis projektu (eng)

 

Wsparcie z PROW: działanie M04 - Inwestycje w środki trwałe,
Promotor projektu: Orkla Confectionary & Snacks Finland Ab

 

2. Odporna Przyszłość


 • Czerwona rasa krów / Red cow breed — nagrodzony projekt z Grecji.

W północnej Grecji powszechną praktyką hodowców bydła było losowe krzyżowanie ras domowych z importowanymi samcami różnych ras. Ta praktyka spowodowała erozję zasobów genetycznych i stworzyła zwierzęta, które były podatne na choroby i urazy, a które wymagały znacznych ilości paszy i środków przeciwdrobnoustrojowych, aby utrzymać produkcję. Projekt miał na celu odwrócenie tego trendu i przywrócenie greckiej czerwonej rasy Kastoria-Kristallopigi poprzez ustanowienie certyfikatu rodowodowego, aby podkreślić jakość mięsa i zbudować popyt wśród konsumentów. Projekt od początku przyniósł istotne korzyści ekonomiczne. Pomógł hodowcom utrzymać pracę i zachęcić ich do pozostania na wsi. Zaczęło się od 27 hodowców i 1700 zwierząt. Obecnie 85 hodowców hoduje 5200 zwierząt z certyfikatem rodowodowym.

Tu znajdziesz opis projektu (eng)

 

Wsparcie z PROW: działanie M10 - Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne.

Promotor projektu: Spółdzielnia Rolnicza dla Zbóż i Produktów Hodowlanych Kastorii.


 • Realizacja dostaw bezpośrednich do konsumentów z zachowaniem wysokiej jakości produktów grupy operacyjnej Folwark Pomorski — projekt z Polski.

Na rynku żywności ekologicznej krótkie łańcuchy dostaw są bardzo ważne, aby zminimalizować ryzyko psucia się żywności i zmniejszyć ślad węglowy produktów. Projekt obejmuje sześć gospodarstw ekologicznych w Jaworach, które poszerzają zakres przetwórstwa własnych produktów ekologicznych w gospodarstwie poprzez zakup różnych urządzeń i akcesoriów do przetwarzania ćwierćtuszy wołowych w gospodarstwie, tj. maszynki do mielenia mięsa, pakowarki próżniowe, piły do kości oraz specjalne noże. Pakowanie próżniowe umożliwia następnie przechowywanie i dojrzewanie produktów, a także sprzedaż pojedynczych porcji wielkości posiłku dla wygody konsumenta. Dodatkowo zakupiono dwa pojazdy: jeden do przewozu bydła rasy Limousine bezpośrednio do rzeźni w kontrolowanych warunkach, zmniejszając tym samym stres zwierząt i zmniejszając negatywny wpływ na jakość mięsa oraz drugi pojazd chłodnia do dostaw bezpośrednich do miejsca zamieszkania klientów.

Tu znajdziesz opis projektu (eng)

Wsparcie z PROW: działanie M16 - Współpraca,
Promotor projektu: Grupa Operacyjna Folwark Pomorski


 • Elena i Enrica: Młodzi kustosze wiejskiej kultury i tradycji Sardynii / Elena and Enrica: Young custodians of rural culture and tradition in Sardinia — projekt z Włoch.

Wielofunkcyjne gospodarstwo rolne „Sa Perda Marcada”, położone blisko pięknego wybrzeża Costa Verde na Sardynii, rozszerzyło swoją działalność agroturystyczną o praktyczne warsztaty edukacji wiejskiej dla turystów i lokalnych szkół, skupiając się na tradycyjnych produktach regionalnych i dziedzictwie kulturowym. Ponadto gospodarstwo rozwinęło markę tradycyjnych produktów wytwarzanych z pszenicy durum wolnej od nawozów i pestycydów, które są sprzedawane poprzez kanały e-commerce i w mediach społecznościowych.

Tu znajdziesz opis projektu (eng)

Wsparcie z PROW: działanie M06 - Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej.

Promotor projektu: Elena Corona.


 • Kreatywne światy praktykantów / Creative Apprentice Worlds — projekt z Austrii.

Projekt LEADER pomaga młodym ludziom odkrywać możliwości kariery na wsi w rzemiośle poprzez prowadzane pokazy w odwiedzanych szkołach. Projekt obejmował współpracę uczniów, przedsiębiorstw, szkół i LGD. Uczniowie i przedsiębiorcy stworzyli warsztaty pracy, ukazujące kluczowe aspekty konkretnych zawodów rzemieślniczych. Pomogło to uczniom zrozumieć rodzaj pracy związanej z rzemiosłem, a tym samym umożliwiło im podejmowanie bardziej świadomych decyzji zawodowych. Projekt został wdrożony we wszystkich 15 regionach LEADER w austriackiej prowincji Styria w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach politechnicznych.

Tu znajdziesz opis projektu (eng)

Wsparcie z PROW: działanie M19 - LEADER/CLLD.
Promotor projektu: LGD und Regionalentwicklungsagentur Oststeirisches Kernland.


 • Agrowłókna zastąpią plastik: Utworzenie centrum badawczego w małej fińskiej gminie / Agro-fibres to replace plastic: Establishing a research centre in a small Finnish municipality — projekt z Finlandii.

Fińskie przedsiębiorstwo Fibre-X Finland Oy utworzyło centrum badawczo-rozwojowe biogospodarki w celu opracowania substytutów plastiku z agrowłókien i odpadów rolniczych. Przestrzeń terenów poprzemysłowych została ponownie wykorzystana i odnowiona, aby pomieścić sprzęt testowy i laboratoryjny. Nowe produkty i procesy już teraz cieszą się zainteresowaniem klientów, w tym warty 30 mln EUR zakład biogospodarki wykorzystujący włókno tekstylne pochodzenia drzewnego oraz neutralną pod względem emisji CO2 produkcję biowęgla i włókna wiskozowego z konopi.

Tu znajdziesz opis projektu (eng)

Wsparcie z PROW: działanie M07 - Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich.

Promotor projektu: Fiber-X Finland Oy.


 • Sylva Nurseries: Maszyna do sortowania roślin leśnych i żywopłotów / Grading machine for forest and hedging plants — projekt z Belgii

Szkółki Sylva uprawiają i klasyfikują około 25 milionów roślin leśnych i żywopłotów rocznie w Belgii. Wydajność firmy wzrosła dzięki wsparciu funduszy WPR na inwestycje w nową, najnowocześniejszą maszynę do sortowania. Ten zdigitalizowany i zautomatyzowany sprzęt rozwiązał problem wąskich gardeł wydajności w procesie produkcyjnym firmy i zapewnia większą elastyczność pracownikom.

Tu znajdziesz opis projektu (eng)

Wsparcie z PROW: działanie M04 - Inwestycje w środki trwałe.

Promotor projektu: SYLVA BV

 

3. Cyfrowa Przyszłość


 • Internet szerokopasmowy dla naszej społeczności / Broadband 4 Our Community — nagrodzony projekt z Irlandii.

Społeczności wiosek Piltown/Fiddown zbudowały własną i zabezpieczoną na przyszłość sieć „światłowód do lokalu” (FTTP) z powodu wyłączenia ich wiosek z finansowania Narodowego Planu Szerokopasmowego Internetu. Korzystając z analizy, rozwoju i wsparcia szkoleniowego z programu LEADER, opracowano plan projektu instalacji sieci FTTP.

Społeczność utworzyła odrębną firmę społeczną, Broadband for Our Community (B4OC), aby prowadzić projekt. B4OC uzyskało wsparcie od mieszkańców, zarówno młodych, jak i starszych, oraz firm, które ułatwiły wolontariuszom społeczności instalację infrastruktury niezbędnej do stworzenia sieci. Fizycznie obejmowało to instalację łącznie 480 metrów podziemnych kanałów i światłowodów służących społeczności oraz budowę infrastruktury pomocniczej.

Tu znajdziesz opis projektu (eng)

Wsparcie z PROW: działanie M19 - LEADER/CLLD.


 • Moja świnia / Mein Schwein — projekt z Austrii.

Uruchomiony przez dwóch młodych rolników i właścicieli firmy „My Pig” oferuje możliwości rozwoju i cyfryzacji gospodarstw oraz dyskusję na temat uboju zwierząt i dobrostanu zwierząt, a także cyfrowych możliwości bezpośredniej komunikacji między rolnikiem a konsumentem.

Projekt realizuje innowacyjne podejście do dobrostanu zwierząt. Konsumenci mają szansę wiedzieć, skąd pochodzi ich jedzenie i jak zwierzę jest traktowane, w sposób całkowicie przejrzysty. Dzięki projektowi konsumenci mogą kupić własnego prosiaka i wirtualnie podglądać jego wzrastanie aż do uboju. Wykorzystanie cyfrowych możliwości dla przejrzystości sposobów tuczenia trzody chlewnej jest nowe i ważne dla wizerunku rolnictwa. System „Moja świnia” rozrasta się i zainteresowane fermy trzody chlewnej mogą z niego korzystać i wdrażać bez wysokich kosztów inwestycyjnych.

Tu znajdziesz opis projektu (eng)

Wsparcie z PROW: działanie M19 - LEADER/CLLD.

Promotor projektu: Agro Media GmbH


 • Wzmacnianie cyfrowej kreatywności młodych ludzi / Enhancing the digital creativity of young people — projekt z Estonii.

Projekt miał na celu zaangażowanie młodzieży z regionu Pandivere w tworzenie filmów, projektowanie cyfrowe i interakcję z ich regionem rodzinnym. Utworzono trzy zespoły młodych ludzi, które zostały przeszkolone przez ekspertów ds. mediów cyfrowych. Otrzymali oni mentoring i zostali poprowadzeni przez wszystkie etapy produkcji filmowej w trakcie warsztatów i dwóch obozów letnich. Uczestnicy mieli swobodę wyboru gatunku, fabuły i postaci, jedyną obowiązkową zasadą do przestrzegania było to, że historia musiała być związana z obszarem Pandivere i sfilmowana na tym obszarze.

Trzy filmy krótkometrażowe wyprodukowane w ramach projektu zostały zaprezentowane na publicznym pokazie. Wszystkie zajęcia przeplatały się z projekcjami filmów, zwiedzaniem i spędzaniem wolnego czasu.

Tu znajdziesz opis projektu (eng)

Wsparcie z PROW: działanie M19 - LEADER/CLLD.
Promotor projektu: NGO PAIK.


 • Żywe Muzea / Living Museums — projekt z Hiszpanii.

Ten projekt współpracy transnarodowej LEADER wykorzystał technologię SMART do opracowania automatyzacji otwierania, monitoringu wideo i zamykania muzeów etnograficznych, centrów interpretacji, przestrzeni kulturowych i podobnych ośrodków na obszarach wiejskich, które zostały zamknięte z powodu braku zasobów.

Projekt umożliwił zainstalowanie jednostek zdalnego sterowania, automatycznych zamków, kamer monitorujących, urządzeń do nagrywania wideo oraz podłączenie do centralnej platformy cyfrowej dla każdego ośrodka. Automatyzacja dotyczy wszystkich etapów wizyty: prośba o wejście do centrum, identyfikacja zwiedzających, otwarcie budynków, kontynuacja wizyty i zamknięcie obiektów. Technologia ta utrzymuje te centra otwarte 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, wprowadzając nową koncepcję wizyty turystycznej.

Tu znajdziesz opis projektu (eng)

Wsparcie z PROW: działanie M19 - LEADER/CLLD.
Promotor projektu: ADRI Valladolid Norte.


 • HLS-Robo: Robotyka i młodzi eksperci na potrzeby przedsiębiorstw wiejskich / Robotics and young experts for the needs of rural businesses — projekt z Finlandii.

W ramach projektu HSL-Robo, MŚP, badacze i studenci pracowali wspólnie, aby unowocześnić sposoby wykorzystania robotyki w przedsiębiorstwach wiejskich. Projekt zgromadził studentów i ekspertów z miejscowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz firm z trzech prowincji.

Dzięki wizytom eksperckim lokalne MŚP otrzymały w swoich siedzibach wsparcie eksperckie w zakresie identyfikowania obszarów wymagających poprawy i w wyborze rozwiązań technologicznych w celu zwiększenia automatyzacji produkcji, efektywności energetycznej i opłacalności operacji. Konkretne rozwiązania poszukiwano poprzez badania technologiczne i pilotaże prowadzone jako projekty studenckie kierowane przez pracowników projektu, nauczycieli i przedstawicieli firm.

Tu znajdziesz opis projektu (eng)

Wsparcie z PROW: działanie M16 - Współpraca.

Promotor projektu: NGO PAIK.


 • Mobiililuotsi - Mobilny przewodnik dla uchodźców i innych nowych mieszkańców wsi / Mobile Guide for refugees and other new rural residents — projekt z Finlandii

Aplikacja Mobiililuotsi została zaprojektowana, aby pomóc migrantom i nowym mieszkańcom regionu Vakka-Suomi w adaptacji, integracji i osiedleniu się w nowym środowisku życia. Aplikacja zbiera informacje z lokalnych usług publicznych i prywatnych, głównie przy użyciu otwartych danych. Zawiera informacje na temat pięciu różnych standardowych obszarach tematycznych: mieszkalnictwo i transport, praca i nauka, zdrowie, wypoczynek i przewodnik o regionie.

Projekt polegał na zaprojektowaniu i wdrożeniu aplikacji we współpracy z lokalnymi interesariuszami. Pomaga ludziom uzyskać dostęp do usług krajowych, miejskich i komercyjnych, które są zwykle rozproszone w wielu źródłach i są trudno dostępne dla osób niemówiących po fińsku. Aplikacja dostępna w języku fińskim, angielskim i ukraińskim.

Tu znajdziesz opis projektu (eng)

Wsparcie z PROW: działanie M07 - Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich.

Promotor projektu: Ukipolis Oy.

 

4. Solidarna i Innowacyjna Przyszłość

 • Centrum Integracji Społecznej / Centre for Social Inclusion — nagrodzony projekt z Rumunii.

LGD Napoca Porolissum utworzyła centrum integracji społecznej we wsi Gilău, aby zaoferować młodym ludziom przestrzeń do interakcji i uczestnictwa w różnych działaniach i wydarzeniach. Centrum zostało wyposażone w stoły, krzesła oraz nowoczesny sprzęt technologiczny, taki jak laptopy i tablice interaktywne. Ponadto LGD zakupiła minibus na 8+1 miejsc, aby ułatwić młodym ludziom dostęp do wydarzeń organizowanych w Centrum lub w pobliskich miastach. W czasie trwania projektu w działaniach wzięło udział 250 osób i skorzystało ze zintegrowanych usług społecznych, realizowanych głównie na terenie ośrodka. Usługi obejmowały poradnictwo społeczne i informacje, edukację zdrowotną, zdrowy styl życia i edukację rodziców.

Tu znajdziesz opis projektu (eng)

Wsparcie z PROW: działanie M19 - LEADER/CLLD.

Promotor projektu: Asociația Grupul de Acțiune Locală Napoca Porolissum.


 • Ju & Me - Projekt mentoringu dla młodzieży w regionach LEADER „Wesermünde-Süd” i „Leipziger Muldenland” / A youth mentoring project in the LEADER regions "Wesermünde-Süd" and "Leipziger Muldenland" — projekt z Niemiec.

Projekt odpowiada na wyzwanie przed jakim stoją obszary wiejskie utrzymania atrakcyjności dla młodych ludzi. Projekt aktywnie angażował młodych ludzi w planowanie swojego regionu poprzez „program mentoringu odwrotnego”, w ramach którego przeszkolono młodych ludzi na mentorów, aby mogli doradzać kadrze kierowniczej ze świata polityki, biznesu i administracji w uczestniczących gminach dwóch regionów LEADER w Niemczech. W ten sposób perspektywy młodzieży można przybliżyć decydentom i lepiej ukierunkować region na potrzeby młodych ludzi i młodych dorosłych.

Ten innowacyjny projekt dotyczył fundamentalnych pytań dotyczących zrównoważonego rozwoju regionalnego, takich jak: Jak przybliżyć poglądy młodych ludzi decydentom, aby mogli włączyć te poglądy do swojej pracy? Jakie możliwości mogą wykorzystać młodzi ludzie, aby ujawnić swoje zainteresowania i je realizować?

Tu znajdziesz opis projektu (eng)

Wsparcie z PROW: działanie M19 - LEADER/CLLD.

Promotor projektu: Community Schiffdorf & Cluster e.V.


 • Fundacja Młodzieży Okręgu Tartu / Tartu County Youth Foundation — projekt z Estonii.

Projekt LEADER 2018 „Młodzież Aktywna i Przedsiębiorcza Okręgu Tartu” wzmocnił pracę Fundacji Młodzieży Okregu Tartu, która powstała w 2010 roku, aby zapewnić młodym ludziom (w wieku od 12 do 26 lat) środki na realizację ich inicjatyw i pomysłów.

Projekt daje młodym ludziom niepowtarzalną okazję do samodzielnego ubiegania się o wsparcie w celu zainicjowania i realizacji działań ważnych i niezbędnych dla nich i ich społeczności. Aby wspierać uczestnictwo młodzieży i przedsiębiorczość, w ramach nowego projektu parasolowego opracowano pakiety robocze, konkursy pomysłów i działania ewaluacyjne oparte na podejściu „młodzież do młodzieży”. Projekt jest przykładem długofalowego wdrażania systemu finansowania skierowanego do młodych ludzi, który jest rozwijany wspólnie z młodzieżą, dając jej uprawnienia decyzyjne i odpowiedzialność.

Tu znajdziesz opis projektu (eng)

Wsparcie z PROW: działanie M19 - LEADER/CLLD.

Promotor projektu: NGO Tartu County Development Association (LAG).


 • ΑξίΖΩ / axiZO — projekt z Grecji.

Stowarzyszenie charytatywne Agioi Theodoroi Association, które jest certyfikowane jako dostawca usług opieki społecznej dla młodych dorosłych i nieletnich z poważną niepełnosprawnością intelektualną, wykorzystało fundusze LEADER do stworzenia warsztatu robienia makaronu i dżemu. Warsztat powstał jako niezależna firma w celu zapewnienia szkoleń i możliwości zatrudnienia dla młodych osób niepełnosprawnych pod opieką i wsparciem wyspecjalizowanej kadry Stowarzyszenia. LGD Komotini odegrała rolę katalizatora w zakresie projektowania i realizacji projektu.

Tu znajdziesz opis projektu (eng)

Wsparcie z PROW: działanie M19 - LEADER/CLLD.

Promotor projektu: Stathis Kefalidis.


 • Objazdowy Warsztat Kreatywny — projekt z Polski.

W ramach projektu powstała nowa firma, która dociera do najmniejszych miejscowości powiatu płońskiego z ofertą innowacyjnych zajęć dla młodych ludzi, dostępną zazwyczaj tylko w miastach. Inicjatywa oferuje dodatkowe zajęcia edukacyjne i kulturalne młodzieży wiejskiej w innowacyjny sposób, rozwijając od najmłodszych lat umiejętności miękkie, pobudzając kreatywność i zachęcając młodych ludzi do poszukiwania innowacyjnych sposobów zdobywania wiedzy i poznawania nowoczesnych technologii. Zajęcia, warsztaty, wykłady, spotkania rodzinne i konkursy skierowane są przede wszystkim do dzieci i młodzieży (a także ich rodzin) z obszarów, na których działalność kulturalna i edukacyjna jest zwykle bardzo ograniczona.

 

Tu znajdziesz opis projektu (eng)

Wsparcie z PROW: działanie M19 - LEADER/CLLD.

Promotor projektu: Katarzyna Bańkowska.


 • Najbardziej pesymistyczne miasto w Finlandii / The most pessimistic town in Finland — projekt z Finlandii nagrodzony w głosowaniu internetowym na projekt angażujący młodzież.

W ramach projektu opracowano nowy rodzaj marketingu terytorialnego oparty na pesymizmie, charakterystycznym dla wsi Puolanka. Zamieniając pesymizm w pozytywną markę, projekt wykorzystał nikczemny humor do celów marketingu terytorialnego. Lokalna młodzież była aktywnie zaangażowana w działalność stowarzyszeniową i tworzenie treści w mediach społecznościowych. Projekt zyskał duży zasięg w mediach społecznościowych, co zaowocowało dziesiątkami artykułów prasowych opublikowanych w różnych krajach. Projekt przyciągnął uwagę międzynarodowych mediów, a obecnie jest częścią międzynarodowego badania nad inteligentnym ubywaniem na wartości.

Tu znajdziesz opis projektu (eng)

Wsparcie z PROW: działanie M07 - Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich.

Promotor projektu: Puolangan Pessimistit ry.