|

Poznaj sposoby walki z wykluczeniem społecznym — publikacja

Zdjęcie przedstawia dwójkę osób biegnących w lewą stronę, trzymających się za ręce, znajdujących się na linii horyzontu.

Osoby pragnące poznać metody oraz rozwiązania służące rozwojowi wrażliwości i sprawiedliwości społecznej, zapraszamy do zapoznania się z publikacją: „Inclusion Leader, Poznaj dobre praktyki lokalnych grup działania i ich beneficjentów”. Opracowanie opiera się o zbiór różnorodnych i ciekawych przykładów zgłoszonych w konkursie im. Stefana Czarnowskiego o tytuł Inclusion-Leadera, zorganizowanym przez LGD „Przyjazne Mazowsze”.

Zadaniem konkursu było wsparcie działań i inicjatyw, które pozwalają rozwijać skrzydła osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wspierają uświadamianie jednostek o potencjale w nich drzemiącym oraz pozwalają odzyskać ludziom wiarę we własne siły i podmiotowość. Dzięki takiemu podejściu udało się w publikacji zgromadzić opisy innowacyjnych metod i narzędzi włączających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym do różnych inicjatyw oddolnych zrealizowanych na terenie województwa mazowieckiego i małopolskiego.

Inspiracją dla konkursu, była postać Stefana Czarnowskiego — wybitnego polskiego socjologa. Wybierając najciekawsze inicjatywy,  starano się znaleźć i wskazać najbardziej charakterystyczne dla jego myśli oraz dokonań, nacisk stawiając na takie cechy jak:

  • wrażliwość,
  • sprawiedliwość społeczna,
  • szacunek dla drugiego człowieka,
  • praca na rzecz zmian, tak aby każda osoba czuła się integralną częścią społeczeństwa.

Publikacja dostępna jest na stronie wskazanej przez autorów.