|

Program KLASA szansą dla uczniów z całej Polski na naukę w najlepszych liceach

Fundacja BNP Paribas prowadzi innowacyjny program stypendialno-rozwojowy KLASA, skierowany do ambitnych uczniów szkół podstawowych, pragnących kontynuować edukację w renomowanych liceach zlokalizowanych w większych ośrodkach miejskich. KLASA, działająca od 2003 roku, do tej pory wsparła 873 stypendystów z 525 miejscowości, dając uczniom możliwość wyboru nauki w jednym z sześciu partnerskich liceów w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie, Gdyni czy Białymstoku.

Szczegóły programu

Przystąpienie do rekrutacji wymaga spełnienia kryteriów programu oraz zapoznania się z jego regulaminem. Należy również dokonać wyboru liceum i klasy, w których kandydat chce się kształcić. W trakcie procesu rekrutacji, rodzice lub opiekunowie prawni muszą pomóc w zebraniu informacji o ocenach ucznia, liczbie osób w rodzinie, zatrudnieniu i dochodach, a także przygotować skany wymaganych dokumentów, takich jak rozliczenie PIT, rekomendacja dyrektora szkoły podstawowej, zaświadczenie z Urzędu Gminy dotyczące wielkości gospodarstwa rolnego i innych gruntów oraz dochodów z tego tytułu, a także ewentualne zaświadczenie z Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej i inne dokumenty potwierdzające dochód rodziny.

W ramach stypendium uczniowie otrzymują pełne wsparcie przez cały okres nauki w liceum, obejmujące m.in. zakwaterowanie w internacie, wyżywienie, kieszonkowe, podręczniki, wycieczki szkolne, spotkania rozwojowe oraz opiekę wychowawców i pedagogów. Dodatkowo, po ukończeniu liceum, stypendyści kontynuujący naukę na uczelniach wyższych otrzymują wsparcie finansowe na pierwszy rok studiów. Program KLASA oferuje również udział w wyjazdach integracyjnych oraz wakacyjnych, wsparcie działań wolontariackich oraz możliwość dalszego rozwoju w ramach działalności Stowarzyszenia Absolwenci Klasy.

Wymagania

Kryteria przyjęcia do programu obejmują między innymi dobre wyniki w nauce (średnia powyżej 4,0 po pierwszym semestrze ósmej klasy szkoły podstawowej, tytuł laureata lub finalisty olimpiady czy konkursu przedmiotowego oraz inne osiągnięcia społeczne, naukowe czy artystyczne), chęć nauki w jednym z liceów partnerskich, gotowość do zamieszkania w internacie, zaangażowanie społeczne oraz motywację do dalszego rozwoju. Dochód poniżej 1 700 zł na osobę w rodzinie jest kolejnym kryterium, jednak osoby z wyższym dochodem również mogą aplikować, a ich wnioski będą rozpatrywane w rekrutacji uzupełniającej. Ważnym elementem jest również rekomendacja wychowawcy lub dyrektora szkoły podstawowej.

Program KLASA kierowany jest do młodzieży z całej Polski, ale w pierwszej kolejności uwzględniane są wnioski osób z miejscowości do 150 tys. mieszkańców oraz wychowujących się w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej z całego kraju.