|

Program „Mistrz – Uczeń”: Ostatni tydzień na zgłoszenia do stypendium ludowych talentów

Carpenter working with a wood in the workshop

Do 26 marca trwają zapisy na tegoroczną edycję programu stypendialnego „Mistrz – Uczeń” organizowanego przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Celem tej inicjatywy jest wspieranie przekazywania wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie twórczości ludowej, a także ludowego rzemiosła i rękodzieła. Program jest skierowany zarówno do doświadczonych twórców, jak i pasjonatów pragnących rozwijać się w tych dziedzinach.

STRONA PROGRAMU

Uczestnicy programu będą realizować projekty edukacyjne, których rezultatem będą prace wykonane przez adeptów pod okiem mistrzów. Dzieła te powinny prezentować wysoki poziom artystyczny oraz zaawansowanie w technikach tradycyjnych. Stypendium obejmuje trzy kategorie: artystów, rzemieślników oraz rękodzielników.

Chętni do wzięcia udziału w programie mają czas na zgłoszenia do 26 marca 2023 roku. Wszystkie wnioski powinny być oparte na formularzu dostępnym na stronie organizatora. Termin ten obowiązuje także dla korekt ewentualnych błędów i uchybień formalnych we wnioskach złożonych do 20 marca.

Możliwe są dwa sposoby przesyłania zgłoszeń: tradycyjną pocztą lub drogą elektroniczną. W przypadku wysyłki pocztowej, formularz należy kierować na adres siedziby Instytutu w Warszawie. Alternatywnie, można przesłać podpisany i zeskanowany formularz na adres e-mail stypendia@nikidw.edu.pl. W razie potrzeby, szczegółowych informacji udziela Magdalena Trzaska pod numerem telefonu 517123905.

Decyzje o wyborze projektów do realizacji w ramach Programu Stypendialnego zostaną podjęte do 24 kwietnia 2023. Następnie lista projektów zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu. Jeśli środki przeznaczone na tegoroczną edycję stypendium nie zostaną w pełni wykorzystane, dyrektor Instytutu może ogłosić dodatkowy nabór zgłoszeń.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w programie i przekazania wartościowej wiedzy oraz umiejętności przyszłym pokoleniom!