|

Przegląd Obszarów Wiejskich UE o czekających nas zmianach klimatu - zapraszamy do lektury!

Na zdjęciu znajduje się, położone w centralnym punkcie zdjęcie drzewa w szklanej kuli, rozbijające ją swym wzrostem.

Jednym z najważniejszych punktów w procesie realizacji Europejskiego Zielonego Ładu są działania służące łagodzeniu zmian klimatu. Aby zapewnić nam czystą energię, zrównoważony przemysł, różnorodność biologiczną i eliminację zanieczyszczeń, europejskie obszary wiejskie muszą aktywnie włączać się do zmian czekających nas w najbliższych dziesięcioleciach.

Jakimi środkami posługują się na drodze do osiągnięcia założonych celów i co sprawia, że zmiany klimatyczne stały się jednym z kluczowych punktów na mapie planowania polityki przyszłości?

O tym między innymi przeczytamy w świeżo wydanym w języku polskim Przeglądzie Obszarów Wiejskich UE, w artykułach:

  • Dlaczego sektory powiązane z użytkowaniem gruntów mają podstawowe znaczenie dla działań w dziedzinie klimatu?
  • Rolnictwo i leśnictwo przyjazne klimatowi
  • Ożywienie gospodarek wiejskich i ich społeczności poprzez transformację energetyczną, którą kierują mieszkańcy
  • Budowanie zaufania w łańcuchach wartości na obszarach wiejskich
  • Wynagradzanie działań w dziedzinie klimatu w rolnictwie
  • Cele klimatyczne WPR i inne cele środowiskowe

Magazyn dostępny jest na stronie podanej przez Europejską Sieć Obszarów Wiejskich.