|

Rolnictwo bliższe zrównoważonej produkcji?

Zapraszamy do włączenia się w pierwsze, bezpłatne spotkanie w ramach projektu “Zrównoważona Produkcja Żywności”. Podczas niego, oprócz szerokiej dyskusji, odbędą się prelekcje przedstawicieli sektora prywatnego, sektora finansowego, administracji rządowej oraz naukowców.

Spotkanie odbędzie się 5 września o godzinie 13:30, w formule online.

Wydarzenie jest pierwszą inicjatywą UN Global Compact Network Poland promującą zrównoważone praktyki w rolnictwie, ogrodnictwie i przetwórstwie, ale także tworząca przestrzeń do szerokiej debaty i wyznaczenia konkretnych rozwiązań w obszarze współczesnej produkcji żywności — aby wspólnie zmienić ten sektor zarówno na bardziej przyjazny środowisku naturalnemu, jak i opłacalny dla producentów żywności.

W pierwszym etapie, projekt przyjmie formę spotkań eksperckich w ramach grup roboczych, podczas których stworzone zostanie pole do rozmów na temat nowego podejścia do produkcji żywności, które funkcjonuje w sposób zrównoważony, regeneratywny, a także bezpieczny dla konsumentów. Do wspólnej debaty zaproszeni zostali przedstawiciele m.in. producentów i przetwórców żywności, administracji państwowej, sektora finansowego i chemicznego, sieci sklepów spożywczych, biznes spożywczy oraz dystrybuujący żywność, a także rolnicy oraz naukowcy.

Spotkanie stanowi niezwykłą okazję do zapoznania się z perspektywą europejską, światową a także wewnątrz – sektorową oraz do nawiązania dialogu na temat potrzeb polskiej branży sektora spożywczo-rolniczego.   

Do spotkania można dołączyć klikając w ten link.