|

Rolnictwo ekologiczne jest Ci bliskie? Nagrody czekają!

Zdjęcie przedstawia rzut z lotu ptaka na zbiór rosnących ziół.

Chcesz pomóc zwiększyć świadomość społeczną na temat produkcji ekologicznej w UE? Chcesz pomóc zwiększyć przystępność cenową lub dostępność produktów ekologicznych w UE? Czy w tym celu opracowałeś(-aś) i wdrożyłeś(-aś) lub nadal wdrażasz doskonały, innowacyjny i zrównoważony projekt, który można powielić? Czy chcesz, aby więcej ludzi dowiedziało się o tym projekcie?

Jeśli odpowiedź na którekolwiek z powyższych pytań brzmi „tak”, zachęcamy cię do zachowania czujności - od 25 marca 2022 roku dostępne będą linki do formularzy zgłoszeniowych na konkurs o unijne nagrody ekologiczne.

Zwiększenie udziału w produkcji żywności ekologicznej, stanowi ważny punkt w planach unijnych na najbliższe lata. Według ustalonego przez Komisję Europejską celu, do 2030 roku 25% gruntów rolnych krajów Unii powinno być wykorzystywanych przez rolników prowadzących ekologiczne gospodarstwa.

Jednym ze sposobów na wsparcie realizacji tego postulatu, jest plan dotyczący rozwoju produkcji ekologicznej, przyjęty w marcu 2021 roku. Plan ten zakłada, że aby pobudzić produkcję ekologiczną, należy zwiększyć popyt konsumpcyjny na produkty ekologiczne. Wymaga to między innymi zwiększenia świadomości społecznej na temat produkcji ekologicznej – określenia jej charakterystyki i korzyści, jakie za sobą niesie.

Aby to uzyskać, w planie działania przewidziano wprowadzenie corocznych nagród za wyjątkowe osiągnięcia w sferze rolnictwa ekologicznego – doceniając tym sposobem pełen przekrój osób i biznesów, których działania wpływają pozytywnie na klimat, środowisko, różnorodność biologiczną i dobrostan zwierząt.

Konkurs obejmuje 8 nagród w siedmiu kategoriach, czyli:

  • Kategoria 1: Najlepszy rolnik ekologiczny (mężczyzna i kobieta)

Rolnik certyfikowany zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/848  w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. Celem tej nagrody jest wyróżnienie rolnika (jednej kobiety i jednego mężczyzny). Za tę kategorię odpowiadają Copa-Cogeca i europejska grupa IFOAM.

  • Kategoria 2: Najlepszy region ekologiczny

Region na poziomie NUTS 2 . Celem tej nagrody jest wyróżnienie regionu. Za tę kategorię odpowiada Europejski Komitet Regionów. 

  • Kategoria 3: Najlepsze miasto ekologiczne

Brak szczególnych kryteriów kwalifikowalności. Celem tej nagrody jest wyróżnienie miasta. Za tę kategorię odpowiada Europejski Komitet Regionów

  • Kategoria 4: Najlepszy biookręg ekologiczny

Biookręg to obszar geograficzny, na którym rolnicy, społeczeństwo, operatorzy turystyczni, stowarzyszenia i organy publiczne zawierają porozumienie o zrównoważonym zarządzaniu lokalnymi zasobami zgodnie z zasadami i praktykami produkcji ekologicznej. Celem tej nagrody jest wyróżnienie biookręgu. Za tę kategorię odpowiada Europejski Komitet Regionów.

  • Kategoria 5: Najlepsze MŚP ekologiczne

Przedsiębiorstwo certyfikowane zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/848, zgodne z definicją MŚP (przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 osób, którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub którego bilans nie przekracza 43 mln euro) i prowadzące w 100 proc. produkcję ekologiczną (rozumianą jako produkty ekologiczne lub produkty w okresie konwersji).Celem tej nagrody jest wyróżnienie małego lub średniego przedsiębiorstwa (MŚP) z siedzibą w UE zajmującego się przetwórstwem produktów ekologicznych. Za tę kategorię odpowiada Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny.

  • Kategoria 6: Najlepszy sprzedawca detaliczny żywności ekologicznej

Przedsiębiorstwo certyfikowane zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/848, oferujące w sprzedaży w 100 proc. produkty certyfikowane jako ekologiczne (rozumiane jako produkty ekologiczne lub produkty w okresie konwersji; z wyłączeniem produktów niespożywczych lub produktów spożywczych, które nie są dostępne w wersji ekologicznej). Celem tej nagrody jest wyróżnienie sprzedawcy detalicznego z siedzibą w UE oferującego produkty ekologiczne. Za tę kategorię odpowiada Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny.

  • Kategoria 7: Najlepsza restauracja ekologiczna

Restauracja oferująca w swoim menu w 100 proc. produkty certyfikowane jako ekologiczne (rozumiane jako produkty ekologiczne lub produkty w okresie konwersji), w miarę możliwości (zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/848). Celem tej nagrody jest wyróżnienie restauracji funkcjonującej samodzielnie lub w ramach sektora hotelarskiego albo gastronomicznego, oferującej w swoim menu certyfikowane produkty ekologiczne. Za tę kategorię odpowiada Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny.

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w zakładce 23 września – Dzień Rolnictwa Ekologicznego UE.