|

Rolnictwo krajów Unii — czas poznać fakty

Zdjęcie pokazuje ręce rolnika, który sadzi rośliny na polu.

Które kraje otrzymują najwyższe dotacje rolne? Który z nich ma najwięcej osób zatrudnionych w rolnictwie? Ile ton żywności wyprodukowaliśmy w roku 2019?

W odpowiedzi na te i inne pytania, na stronie Parlamentu Europejskiego pojawił się artykuł z grafikami obrazującymi najświeższe statystyki dotyczące rolnictwa. Jeśli interesujesz się tym w jakim stanie znajduje się obecnie nasze rolnictwo, jak zmieniły się jego wyniki po odejściu ze wspólnoty Wielkiej Brytanii oraz, w odniesieniu do tego często zadajesz sobie pytanie „Czy pandemia coś zmieniła?”  — zapraszamy do czytania.

#CzyWiesz, że szacuje się, że w 2018 roku w polskim rolnictwie pracowało około 1,4 mln osób?

Twitter KSOW

Rolnictwo stanowi ważną gałąź gospodarki krajów Unii, a każdy z nich otrzymuje fundusze unijne w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Fundusze te wspierają bezpośrednio rolników (Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji) oraz obszary wiejskie, działania na rzecz klimatu i zarządzanie zasobami naturalnymi (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich).

W 2019 roku 38,2 mld euro wydano na płatności bezpośrednie dla rolników, a 13,8 mld euro na rozwój obszarów wiejskich. Kolejne 2,4 mld euro przeznaczono na wsparcie rynku produktów rolnych.

Zasady wydatkowania środków Wspólnej Polityki Rolnej określa wieloletni budżet Unii Europejskiej. Obecne zasady obowiązują do grudnia 2022 roku. Po tym, obowiązywać zacznie najnowsza reforma Wspólnej Polityki Rolnej do 2027 r. [Aktualizacja odnośnie WPR — zajrzyj do naszego artykułu „Mamy WPR!”]

#CzyWiesz, że udział wartości dodanej brutto rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa w ogólnej wartości dodanej brutto (w cenach bieżących) w 2017 roku wyniósł 3,1% (53,3 mld zł)?

Twitter KSOW

W 2019 roku rolnictwo zapewniało 9 476 600 miejsc pracy, odpowiadając za 1.3% produktu krajowego brutto w 2020 roku.

W roku 2019, najwięcej osób zatrudnionych w rolnictwie miała Rumunia, zaraz za nią znajdowała się Polska. Najwięcej osób zatrudnionych w sektorze produkcji żywności natomiast, miała Dania (Polska na 3 miejscu).

#CzyWiesz, że co trzecie jabłko w Unii Europejskiej pochodzi z polskich wsi?

Twitter KSOW

Rolnictwo UE produkuje szeroką gamę produktów spożywczych, od zbóż po mleko. Unia ustanowiła przepisy zapewniające, że żywność produkowana i sprzedawana w jej obrębie jest bezpieczna do spożycia. Dla zapewnienia produkcji żywności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju, powstała ogłoszona w 2020 roku unijna strategia „od pola do stołu”. W jej ramach, posłowie unijni chcą ograniczyć stosowanie pestycydów, aby lepiej chronić owady zapylające i bioróżnorodność, zakończyć stosowanie klatek w hodowli zwierząt i zwiększyć wykorzystanie gruntów pod rolnictwo ekologiczne do 2030 roku.


Po więcej informacji zapraszamy na stronę Parlamentu Europejskiego.