|

Rozstrzygniecie konkursu AGROLIGA 2020 i 2021 – etap wojewódzki – kujawsko-pomorskie

W Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyło się 20 września 2020 r. uroczyste seminarium podsumowujące konkurs AgroLiga 2020. Spotkanie otworzył i gości przywitał dr Ryszard Zarudzki, dyrektor KPODR w Minikowie. Wykład inaugurujący seminarium przeprowadził dr hab. Roman Sass, prof. Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Tematem wystąpienia było „Zarządzanie rozwojem w sektorze rolnym – wzrost konkurencyjności, innowacyjność i nowe technologie w rolnictwie”. W czasie wykładu przedstawiono konkurencyjność gospodarstw w województwie kujawsko-pomorskim na podstawie analiz w zależności od skali i kierunku produkcji: wielkością dochodu z zarządzania (zysk przedsiębiorcy); wskaźnikiem konkurencyjności; wielkością inwestycji netto; wskaźnikiem przyrostu środków trwałych; wskaźnikiem dochodu parytetowego.


Wykład inaugurujący seminarium przeprowadził dr hab. Roman Sass,
prof. Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

Podczas gali zaprezentowano mistrzów i laureatów konkursu z województwa kujawsko-pomorskiego oraz mistrzów z województw zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i mazowieckiego. Prezentacje uczestników dotyczyły skali i zakresu prowadzonej działalności, dawały możliwość przedstawienia dorobku poszczególnych podmiotów, ich zaangażowanie w działalność zawodową. Na prezentacjach przedstawiana była estetyka siedlisk gospodarstw i firm uczestników konkursu.


Uczestnicy seminarium

 

Po prezentacjach dokonano uroczystego wręczenia nagród i wyróżnień w dwóch kategoriach: rolnicy i firmy. Uczestnikami konkursu byli rolnicy i przedstawiciele agro-przedsiębiorstw, którzy wyróżniają się osiąganymi efektami technologicznymi i ekonomicznymi, rozwijają swą działalność przy pomocy funduszy unijnych oraz wykazują zaangażowanie w życie lokalnej społeczności. Podstawowym celem tego konkursu jest promocja dobrych przykładów w rolnictwie województwa kujawsko-pomorskiego. Uczestnicy konkursu byli typowani przez pracowników KPODR. Do finału wojewódzkiego konkursu Agroliga 2020 przechodziły podmioty, które były wyróżnione w podregionach: bydgoskim, toruńskim i włocławskim.

 

Komisja wojewódzka 1-3 września oceniła wyróżnione podmioty i postanowiła przyznać:

w kategorii gospodarstw rolnych:

tytuł Mistrza Wojewódzkiego – Marii i Jarosławowi Janowskim z Murczyna

Rolnik prowadzi gospodarstwo od 1998 r. W tym czasie jego powierzchnia zwiększyła się z 29 do 120 ha. Gospodarstwo wyposażone jest w nowoczesny sprzęt. Specjalizuje się w produkcji trzody chlewnej w cyklu zamkniętym (170 macior), na której potrzeby wybudowano i zmodernizowano budynki inwentarskie, zapewniające dobrostan zwierząt. W budynkach zainstalowano automaty paszowe, system automatycznych poideł, klimatyzację. W gospodarstwie znajduje się magazyn zbożowy o powierzchni 720 m2. Rolnik uczestniczył w Modernizacji gospodarstw rolnych z maksymalnym dofinansowaniem 900 tys. zł. W 2019 r. gospodarstwo otrzymało tytuł „Rolnika Pomorza i Kujaw” w kategorii produkcja zwierzęca oraz Nagrodę Gospodarczą Wojewody Kujawsko -Pomorskiego. Rolnik był również Starostą Powiatowych Dożynek w 2011 r.

 

Tytuł Wicemistrza Wojewódzkiego – Zofii i Pawłowi Barczak z Wybranowa.

 

Pan Paweł z synem prowadzi gospodarstwo o powierzchni 298 ha użytków rolnych. Specjalizacją jest uprawa nasienna roślin zbożowych głównie pszenicy ozimej (90 ha). Uprawia się również: kukurydzę na ziarno (40 ha) fasolę szparagową (50 ha) oraz buraki cukrowe (60 ha).

Gospodarstwo wyposażone jest m.in. w magazyny i silosy zbożowe o pojemności 1150 m3.

Sprzęt do uprawy i zbioru zabezpiecza podstawowe potrzeby maszynowe. Do zbioru fasoli szparagowej wynajmowany jest kombajn. W uprawie roślin stosowany jest system orkowy i bezorkowy z zachowaniem zmianowania roślin. Materiał siewny sprzedawany jest pod własną marka i znakiem graficznym. Rolnik jest zastępcą Prezesa Rady Wojewódzkiej NSZZ R „Solidarność”, Delegatem Izby Rolniczej do Rady Powiatu, członkiem Rady Społecznej przy Dyrektorze KOWR. Za zasługi został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Laureatami konkursu w kategorii gospodarstw rolnych zostali:

  •  Wojciech Grabowski z Biskupic
  •  Agnieszka i Andrzej Meller z Kleszczyna
  •  Krzysztof Nowak z Samostrzela
  •  Tomasz Pomianowski z Zakrzewa
  •  Tadeusz Sakowski z Wielkiego Lubienia
  •  Agnieszka i Krzysztof Sulkowscy z Wierzniczki
  •  Wiesław i Jolanta Wawrzonek z Frydrychowa

 

W kategorii firm tytuł Mistrza Wojewódzkiego uzyskała Biogazownia Rypin Sp. z o. o. ze Starorypina Prywatnego.

Mistrz Wojewódzki w kat. FIRMA – Biogazownia Rypin Sp. z o.o.

Biogazownia wytwarza wysokoenergetyczny biogaz w procesie beztlenowej fermentacji biomasy składającej się z surowców odnawialnych takich jak m.in.kiszonka lub osadki z kukurydzy, gnojowica, odpady z przetwórstwa warzywno-owocowego. Z biogazu produkowana jest energia elektryczna (14500 MWh) i energia cieplna 36700 GJ. Wytworzona energia elektryczna przekazywana jest do sieci energetycznej regionalnego operatora. Pozostała część ciepła kierowana jest do pobliskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Rypinie. Produktem ubocznym jest tzw. poferment – nawóz rolniczy aplikowany na pola udziałowców biogazowni. Budowa biogazowni współfinansowana była przez Unię Europejską. Łącznie Spółka na wybudowanie obiektu otrzymała dotację w kwocie około 16 mln zł. Koszt całej inwestycji wyniósł około 30 mln. zł.

Biogazownia angażuje się w działalność charytatywną oraz wspiera finansowo wydarzenia kulturalne w Rypinie.

 

Tytuł Wicemistrza Wojewódzkiego kategorii firm – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe lechpol sp. z o.o. z Szubina.

Przedmiotem działalności spółki jest kompleksowa obsługa gospodarstw rolnych oraz zaopatrzenie w środki do produkcji. Oprócz towarów firma sprzedaje również zaufanie, które jest podstawą wieloletnich relacji handlowych. Lechpol oferuje: nawozy, nasiona, środki ochrony roślin oraz świadczy usługi w zakresie siewu, zbioru, logistyki i ubezpieczeń plantacji rolnych. Dodatkowo prowadzi obrót płodami rolnymi. Zasięg działalności firmy obejmuje województwa: kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, pomorskie i dolnośląskie.

Zaopatrzenie prowadzone jest przez sieć punktów handlowych. Firma zajmuje się obrotem płodami rolnymi. Firma oferuje nasiona kukurydzy, rzepaków i zbóż. Prowadzone są szkolenia dla producentów rolnych w zakresie agrotechniki i jakości odmian oraz wydaje i dystrybuuje katalogi odmian, zawierające informacje i syntezę doświadczeń własnych.

 

Laureatem w tej kategorii została: firma: Torcikowe Czary Mary – Pracownia Cukiernicza Karolina Gołasz z Kończewic

 

 

Etap wojewódzki konkursu finansowany został z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Za treść merytoryczną odpowiada Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

 

Autorka: Małgorzata Kołacz KPODR Minikowo


Więcej informacji o projekcie znajdziesz na zakładce projekty