|

Rozwijaj swój samorząd!

Zdjęcie przedstawia drogę o wschodzie słońca, prowadzącą na wieś, pośród szpaleru drzew.

Osoby działające w samorządach na terenie całego kraju, pragnące się rozwijać, a na polu wymiany doświadczeń, szukać z mieszkańcami wspólnych rozwiązań usprawniających funkcjonowanie samorządu, od 2019 roku mogą być częścią Pracowni Samorządowej — ogólnopolskiego przedsięwzięcia realizowanego przez Fundację Batorego.

Rekrutacja do tegorocznej edycji trwa od 13 do 28 stycznia.

Do wzięcia udziału, zaproszone są wszystkie osoby, którym na sercu leży dobro ich samorządu, a co za tym idzie — mieszkańców regionu. Jak przeczytamy na stronie pracowni, osoby uczestniczące otrzymują wsparcie merytoryczne w postaci porad i konsultacji eksperckich w tematyce samorządowej, wymiany wiedzy i dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami z całej Polski, uczestnictwa w dyskusjach i spotkaniach z ekspertami oraz praktykami samorządowymi, ekspertyz i innych materiałów dotyczących zagadnień prawnych i finansowych związanych z funkcjonowaniem samorządu lokalnego. 

Wśród poruszanych i opracowywanych wśród ekspertów zagadnień, znajdują się między innymi: prawo samorządowe, kompetencje organów samorządu, komunikacja z mieszkańcami, narzędzia partycypacji lokalnej (m.in. dostęp do informacji publicznej, obywatelska inicjatywa uchwałodawcza), jednostki pomocnicze gminy, zagospodarowanie przestrzenne, finanse gminy.

Czym więc, skutkować może udział w przedsięwzięciu? Strona pracowni, streszcza to w kilku poniższych punktach.

  • Możliwość testowania nowych partycypacyjnych rozwiązań w swoim samorządzie.
  • Wymianę doświadczeń z samorządowcami oraz organizacjami społecznymi z całej Polski.
  • Konsultacje z ekspertami dotyczące problemów konkretnej społeczności lokalnej.
  • Poznanie sposobów skutecznej komunikacji z mieszkańcami i konsultowania z nimi działań.
  • Lepsze zrozumienie prawa samorządowego.
  • Wiedza z zakresu finansów JST.
  • Dostęp do specjalistycznej wiedzy ekspertów m.in. z Zespołu Ekspertów Samorządowych Fundacji Batorego.
  • Szansa zaprezentowania siebie i swojej gminy na szerszym forum.

Więcej informacji o tym przedsięwzięciu, znajduje się w jego źródle, na stronie Pracowni Samorządowej Fundacji Batorego. Tam znajdziemy też wszelkie aktualne informacje dotyczące rejestracji do tegorocznej edycji.