|

Rusza konkurs "Innowacje na rzecz zrównoważonego rolnictwa i produkcji żywności"

W imieniu Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) z siedzibą w Rzymie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie Innowacje na rzecz zrównoważonego rolnictwa i produkcji żywności (International Innovation Award for Sustainable Food and Agriculture). 

W konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, prywatne firmy oraz instytucje.  

W drugiej edycji konkursu, odbywającej się pod hasłem "Innowacje zmieniające systemy żywnościowe" kandydatury można zgłaszać do 19 marca. 

Nagroda została przyznana przez FAO i rząd Szwajcarii po raz pierwszy w listopadzie 2018 r. w uznaniu kluczowej roli innowacji rolniczych w osiąganiu świata wolnego od głodu i niedożywienia. Nagroda stanowi wyraz uznania nie tylko dla innowacji cyfrowych, ale także dla nowych lub istniejących produktów lub praktyk, które przyczyniają się i do zwiększenia skuteczności, konkurencyjności i odporności rolnictwa.

W aktualnej edycji konkursu nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach:

  • Kategoria A: 30 000 USD - nagroda w tej kategorii zostanie przyznana za wyjątkowe osiągnięcia w cyfryzacji rolnictwa i innowacje w zakresie zrównoważonych systemów żywnościowych,
  • kategoria B: 30 000 USD - nagroda w tej kategorii zostanie przyznana za innowacje, które szczególnie wspierają młodzież (poniżej 35 lat) w zrównoważonych systemach żywnościowych.

Dodatkowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie: www.fao.org/innovation/awards/en/