|

Rusza nowa edycja programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012"!

Orliki sportowe są szczególnie potrzebne na wsiach i w małych miasteczkach, ponieważ stanowią często najłatwiej dostępne miejsce do uprawiania sportu. Jednakże, aby dobrze spełniały swoją funkcję, trzeba o nie stale dbać. Wychodząc naprzeciw tej konieczności, Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło program modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" na rok 2023.

Celem programu jest poprawa stanu technicznego wybudowanych ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych, sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Nabór wniosków w tegorocznej edycji programu rozpocznie się 11 kwietnia i potrwa do 28 kwietnia 2023 r.

Dofinansowaniem w ramach Programu, mogą być objęte zadania inwestycyjne dotyczące remontu, przebudowy lub rozbudowy istniejącego obiektu sportowego, w tym w szczególności:

  • naprawa/wymiana nawierzchni boisk sportowych,
  • modernizacja oświetlenia,
  • modernizacja ogrodzenia wraz z piłkochwytami,
  • modernizacja istniejącego lub budowa nowego zaplecza szatniowo-sanitarnego.

Możliwe jest uzyskanie dofinansowania na poziomie 33%, 50% lub 70% wydatków kwalifikowanych. Jednakże kwota wnioskowanego dofinansowania nie może być niższa 50 tys. zł i nie może przekroczyć kwoty 1 mln zł.

Więcej informacjiTutaj.