|

Ruszył nabór do Rady Produkcji Ekologicznej!

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza przedstawicieli organizacji branżowych działających w rolnictwie ekologicznym do udziału w pracach Rady.

Zgłoszenia można przesłać wyłącznie na formularzu dostępnym na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wypełniony formularz należy wysłać na adres mailowy: konsultacje_eko@minrol.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do 19 sierpnia 2022 r.

Źródło: MRiRW