|

Siła społeczeństwa w rozwoju odpornych społeczności wiejskich

Zdjęcie przedstawia wieś polską z lotu ptaka.

Szukający najnowszych informacji o projektach związanych z ideą inteligentnych wiosek, już 18 marca będą mogli śledzić kolejne warsztaty temu poświęcone, tym razem – podczas spotkania organizowanego przez projekt Smart Rural 21.

Celem Czwartych już, regionalnych warsztatów organizowanych przez Smart Rural 21, jest prezentacja zainteresowanym osobom osiągnięć tego projektu — zarówno w zakresie wsparcia lokalnych społeczności, jak i dotychczasowych lekcji wyniesionych z programów Inteligentnych wiosek. Spotkanie odbywające się w mieście Torup (Dania) śledzić będzie można przez kanał YouTube wskazany przez organizatorów.

Widzowie będą mogli śledzić następujące tematy:

 • 9:30 - 10:45 (CET)
  • Ramy wsparcia inteligentnych wiosek,
 • 11.00 - 12.45 (CET)
  • Rozwiązania miasta Torup — inteligentny rozwój kierowany przez społeczność,
 • 14.00-15.30 (CET)
  • Wspieranie inteligentnych wiosek poprzez lokalne instrumenty terytorialne — tworzenie synergii wśród lokalnych inicjatywach rozwojowych.

Warsztaty organizowane są w ramach finansowanego przez Unię Europejską, pierwszego działania przygotowawczego dotyczącego inteligentnych obszarów wiejskich w XXI wieku. Celami tego są:

 • Przedstawienie dotychczasowych wyników projektu Smart Rural 21, w tym wniosków wyciągniętych z pracy z 21 wybranymi społecznościami wiejskimi.
 • Wymiana informacji na temat aktualnej sytuacji inteligentnych wiosek i sposobów tworzenia wspierających ram programów inteligentnych wiosek, ze szczególnym uwzględnieniem WPR po 2020 roku, Polityki Spójności i innych odpowiednich polityk.
 • Przedstawienie inspirujących przykładów inteligentnej wioski. Jak mogą przyczynić się do wzmocnienia społeczności wiejskich, zwłaszcza poprzez ulepszone usługi cyfrowe i społeczne.

Spotkanie oraz relacja z niego, odbywać się będzie w języku angielskim.

Źródło: 4th Regional Workshop [tłum. własne]