Szkolenie e-learningowe: „Organizowanie i funkcjonowanie krótkich łańcuchów dostaw żywności — krótkie łańcuchy dostaw żywności metodą rozwijania lokalnych rynków dla żywności produkowanej lokalnie”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza do udziału w szkoleniu e-learningowym pn. „Organizowanie i funkcjonowanie krótkich łańcuchów dostaw żywności - krótkie łańcuchy dostaw żywności metodą rozwijania lokalnych rynków dla żywności produkowanej lokalnie”.

Szkolenie adresowane jest do:

 • specjalistów i doradców zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego i izbach rolniczych oraz doradców prywatnych w szczególności zajmujących się zagadnieniami rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności i wspierających mieszkańców wsi w podejmowaniu działalności w tym zakresie;
 • mieszkańców obszarów wiejskich, rolników, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, podmiotów działających na rzecz rolnictwa i wspierających rozwój obszarów wiejskich oraz innych zaineresowanych tematyką kreowania krótkich łańcuchów dostaw żywności.

Szkolenie odbędzie się 16.05.2023 – 14.07.2023 r. na platformie e-learningowej CDR

SZKOLENIE ONLINE

Szkolenie składa się z sześciu modułów edukacyjnych:

 • Moduł 1: Podstawy organizacji krótkich łańcuchów dostaw żywności — na czym polega krótki łańcuch dostaw żywności.
 • Moduł 2. Animacja krótkich łańcuchów dostaw żywności — krótki łańcuch dostaw jako przedsięwzięcie partnerskie.
 • Moduł 3. Aspekty prawne krótkich łańcuchów dostaw żywności — podstawy prawne oraz możliwości współpracy z regulatorami.
 • Moduł 4. Biznesplan krótkiego łańcucha dostaw żywności — jak przygotować rynkowe przedsięwzięcie krótkiego łańcucha dostaw żywności.
 • Moduł 5. Rynkowa konkurencja krótkich łańcuchów dostaw żywności — organizowanie i promowanie sprzedaży w celu zwiększenia skali oddziaływania.
 • Moduł 6. Oddziaływanie krótkich łańcuchów dostaw żywności — jak ocenić i monitorować przedsięwzięcie krótkiego łańcucha dostaw żywności.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu tworzenia i rozwijania krótkich łańcuchów dostaw żywności (KŁŻ). Uczestnik szkolenia po zakończeniu szkolenia będzie potrafił:

 • zrozumieć na czy polegają krótkie łańcuchy dostaw żywności i dlaczego stanowią priorytet dla rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce;
 • zaprojektować i zainicjować przedsięwzięcie krótkiego łańcucha dostaw żywności
  w swoim regionie;
 • przeanalizować jaką rolę może najskuteczniej pełnić w rozwijaniu krótkich łańcuchów dostaw żywności jako przedsięwzięciach partnerskich;
 • zrozumieć jak może pomóc innym lepiej pełnić swoją rolę w budowaniu lokalnego rynku dla żywności produkowanej lokalnie;
 • zrozumieć jak pozyskać partnerów oraz inspiracje, pomoc i wsparcie;
 • ocenić skuteczność biznesową przedsięwzięcia krótkiego łańcucha dostaw żywności oraz jego oddziaływania na rozwój rolnictwa i terenów wiejskich.

Rekrutacja na szkolenie prowadzona będzie w trybie ciągłym do dnia 16.06.2023 roku. 

Rejestracja poprzez platformę e-CDR

Na podanej stronie należy w pierwszej kolejności się zarejestrować, a następnie zalogować i zapisać na szkolenie. O uczestnictwie decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia, a w przypadku dużej liczby chętnych kolejność zgłoszeń. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do posiadania indywidualnego konta poczty elektronicznej, na które osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie przyjęcia wraz z indywidualnym loginem i hasłem dostępu oraz instrukcją logowania. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane przez CDR O/Kraków. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest pozytywny wynik testu zaliczeniowego — co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi.

Osoby do kontaktu:

 • W sprawach merytorycznych:
  • Klaudia Kieljan – DROW, tel. 12 424 05 13, e-mail: k.kieljan@cdr.gov.pl
 • W sprawach organizacji i rekrutacji:
  • Magdalena Hojniak – ZMDiDZ, tel. 12 424 05 24, e-mail: m.hojniak@cdr.gov.pl
 • W sprawach technicznych i dostępności do platformy e-learningowej:
  • Bartłomiej Mitka – ZPiW, tel. 12 424 05 40, e-mail: b.mitka@cdr.gov.pl
  • Krzysztof Kucia – ZPiW, tel. 12 424 05 02, e-mail: k.kucia@cdr.gov.pl

Szkolenie zostało opracowane w ramach operacji pn. ”Organizacja krótkich łańcuchów dostaw żywności” realizowanej z Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022 – 2023.

PLIKI DO POBRANIA

Harmonogram.pdf
Rozmiar pliku: 152 KB
POBIERZ PDF