|

Unijna Sieć WPR powołuje nową Grupę Tematyczną — dołącz i wspieraj rozwój lasów na obszarach wiejskich!

Na swojej drodze do ochrony i rozwijania wiejskich gmin z przewagą terenów leśnych, Unijna Sieć WPR wprowadza nową inicjatywę skupiającą się na zbadaniu oraz rozwiązaniu problemów i potrzeb, z którymi te się borykają — Grupę Tematyczną "Tworzenie podstaw sieci w ramach strategii leśnej".

Spotkania zaplanowane są na 16 marca i 31 maja 2023 roku i będą prowadzone w języku angielskim. To wyjątkowa okazja do zaangażowania się w dyskusję i wspólnego działania na rzecz wspierania potrzeb obszarów wiejskich i gmin z przewagą terenów leśnych.

Grupa zostanie utworzona z niezwykle zróżnicowanego zespołu interesariuszy z różnych regionów UE, którzy zobowiążą się do udziału w dwóch inspirujących spotkaniach online. Celem spotkań jest dyskusja na temat potencjalnych korzyści dla interesariuszy, jakie przyniesie tworzenie sieci w ramach strategii leśnej. Grupa będzie również analizować, co Wspólna Polityka Rolna może zrobić, aby pomóc tym obszarom i zaspokoić ich potrzeby, a także zwiększyć korzyści związane z lasami.

Ponadto, grupa ma ustalić, co Wspólna Polityka Rolna może zrobić, aby pomóc tym obszarom i zaspokoić ich potrzeby oraz zwiększyć możliwości i korzyści związane z lasami. Założeniem tego jest umożliwienie interesariuszom z różnych obszarów wiejskich UE udziału w dyskusji na temat potencjalnych korzyści płynących z utworzenia sieci.

Zainteresowanych prosimy o wyrażenie swojej intencji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego najpóźniej do 21 lutego 2023 roku.
 

Kryteria wyboru

W przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy zostaną wybrani na podstawie następujących kryteriów:

 • Kryteria obowiązkowe:
   
  • Zobowiązanie do udziału w dwóch spotkaniach grupy w formule online (16 marca i 31 maja 2023 r.);
  • Doświadczenie w zakresie polityki lub wiedza na temat potrzeb i problemów stojących przed obszarami wiejskimi i gminami zdominowanymi przez lasy, sposobów ich rozwiązywania za pośrednictwem WPR oraz wszelkich barier i rozwiązań w zakresie zaspokajania potrzeb tych obszarów za pomocą polityki;
  • Zdolność i chęć wniesienia wkładu w dyskusje na temat określenia zaleceń dotyczących potencjalnego rozwoju sieci, aby umożliwić obszarom wiejskim i gminom zdominowanym przez lasy większy głos w procesach politycznych, które ich dotyczą;
  • Umiejętność jasnego komunikowania się w języku angielskim bez tłumaczenia.
 • Kryteria pożądane:
   
  • Zaangażowanie w nawiązywanie kontaktów z innymi członkami grupy, dzielenie się dobrymi praktykami i informowanie o wynikach współpracowników i innych interesariuszy.

W przypadku pytań, prosimy kontaktować się z organizatorem pod adresem: thematicgroup5@eucapnetwork.eu

Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę organizatorów.