|

W jakiej Europie chcesz żyć? Niech twój głos kształtuje przyszłość Europy!

Zapraszamy do odwiedzenia platformy która pozwoli ci opowiedzieć o twojej wizji Europy — Europy w jakiej chcesz pracować i żyć. Pomóż zbudować naszą wspólną przyszłość!

Wielojęzyczna platforma cyfrowa stanowi źródło informacji o pracach prowadzonych opracowanych w ramach konferencji na temat przyszłości Europy i jest zbiorem najważniejszych kwestii podnoszonych w trakcie wcześniejszych dyskusji.
Ponadto, platforma oferuje również narzędzia informatyczne dla organizatorów wydarzeń krajowych, dzięki którym mogą promować swoje inicjatywy na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim. Umożliwia obywatelom i innym interesariuszom wyszukiwanie wydarzeń w których pragną uczestniczyć i działa jako forum debaty ze społeczeństwem obywatelskim UE na temat wyzwań stojących przed Unią Europejską.

Podczas 21 spotkania krajowych sieci obszarów wiejskich państw członkowskich Unii, w dniu 18 listopada 2021 roku — Mario Milouchev, Dyrektor ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich Dyrekcji Generalnej DG AGRI Komisji Europejskiej, podkreślił znaczenie tej inicjatywy dla przyszłości Europy. Zwrócił się przy tym z prośbą o pomoc w dotarciu do obywateli zamieszkujących obszary wiejskie — w szczególności do ludzi młodych, kobiet i organizacji, które je reprezentują, aby zachęcić do podzielenia się swoimi pomysłami i wyrazić swoje opinie za pomocą platformy cyfrowej.

Obszary tematyczne w ramach których prowadzone są dyskusje na platformie, to między innymi:

  • zmiana klimatu i środowisko;
  • zdrowie;
  • silniejsza gospodarka, sprawiedliwość społeczna, zatrudnienie;
  • transformacja cyfrowa;
  • wartości i prawa, praworządność, bezpieczeństwo;
  • migracja;
  • edukacja, kultura, młodzież i sport;
  • UE w świecie;
  • demokracja europejska.

Stanowiska i opinie prezentowane za pomocą platformy oraz podczas wydarzeń europejskich takich jak: sesje plenarne konferencji oraz „dialogi obywatelskie”, będą podstawą do przygotowania raportu podsumowującego dyskusję o przyszłości Unii Europejskiej, który ma zostać przedstawiony wiosną 2022 roku. Raport będzie stanowił podstawę instytucji unijnych (w tym Rady Europejskiej) do dyskusji w temacie ewentualnych działań prowadzonych na forum UE.

Jeśli jesteś przedstawicielem organizacji pozarządowej, think-tanku, jednostki edukacyjnej, instytucji naukowej, reprezentujesz samorząd, stowarzyszenie branżowe, media, ośrodek naukowy itp. to nie czekaj i wykorzystaj platformę cyfrową  dla podzielenia się swoimi pomysłami i opiniami na temat Europy której pragniesz.