|

Wakacyjnej nudzie mówimy stanowcze NIE!

Już po raz trzeci Fundacja PFR organizuje program grantowy Wakacyjna AktywAKCJA. To akcja promująca aktywny i zdrowy sposób spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży, tym samym wspierająca wartościowe instytucje i ich wakacyjne projekty.

Obecna edycja skierowana jest przede wszystkim do osób z mniejszych miejscowości (do 20.000 mieszkańców), zwłaszcza w województwach lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Stwarza to szansę na atrakcyjne wakacje dla dzieci, które z uwagi na zamieszkanie poza dużymi ośrodkami miejskimi mają ograniczoną listę letnich rozrywek.

Akcja skierowana jest do działaczy lokalnych, ponieważ właśnie oni najlepiej znają potrzeby młodych mieszkańców swojej okolicy. Udział w Programie mogą zgłosić szkoły podstawowe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe, jednostki ochotniczej straży pożarnej, domy dziecka, świetlice szkolne i środowiskowe, kościelne jednostki organizacyjne mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, biblioteki, domy kultury, placówki oświatowe i opiekuńcze, koła gospodyń wiejskich, ośrodki socjoterapii oraz ośrodki wychowawcze.


W tym roku na projekt przeznaczono 500 000 zł. Wnioski na pojedyncze działania można składać na kwotę do 5 000 zł.

Aby zgłosić swój pomysł, wystarczy wypełnić formularz online do 8 maja.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Kluczowe kryteria wyboru zwycięskich projektów:

  • bezpłatny udział;
  • łączenie aspektów rekreacyjnych, sportowych, artystycznych oraz przede wszystkim edukacyjnych;
  • ukierunkowanie na do lokalne, niewielkie społeczności;

Dodatkowe punkty zdobędą projekty o wysokiej kreatywności, adekwatnie dopasowane do potrzeb odbiorców i z dobrze przemyślanym budżetem.

Patronat Honorowy nad Programem objęli Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Polski Komitet Olimpijski.


Źródło: Fundacja przeznacza granty na wakacyjne projekty dla dzieci – rusza 3. edycja programu Wakacyjna AktywAKCJA