|

Wiejska młodzież liderem zmian na wsi — nowa publikacja ENRD.

Zdjęcie przedstawia mężczyznę siedzącego na polu, wśród traw wysokich i o słońca zachodzie, refleksy rzucającym na kadru sielankowość

Rok 2022 został ogłoszony Europejskim Rokiem Młodzieży. Choć wydawać się może, że taki krok ma jedynie symboliczne znaczenie, to jednak wiele nam mówi o kierunku nadchodzących zmian i głównych aktorach odgrywających w nich role. Aby zbudować lepszą przyszłość — bardziej ekologiczną, inkluzywną i cyfrową, Europa potrzebuje wizji, zaangażowania i udziału unijnej młodzieży.

Dla osiągnięcia silnych, dobrze współpracujących ze sobą, odpornych na czynniki losowe, bogatych obszarów wiejskich, niezbędne jest zbieranie pomysłów i opinii młodzieży wiejskiej. Jej energia nieraz wykorzystywane była/ jest do realizacji programów zmieniających obraz naszych wsi — przykłady tego znajdziemy w publikacji wydanej niedawno przez ENRD*, dotyczącej projektów Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), pokazującej jak PROW towarzyszy młodym ludziom zamieszkującym wieś — jak wspiera ich innowacyjne pomysły, ich zaangażowanie i uczestnictwo.

Publikacja dostępna jest w języku angielskim na stronie Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Niniejsze wydanie broszury dotyczącej projektów EFRROW zawiera 12 przykładów, dzięki którym młodzi ludzie z obszarów wiejskich mogli urzeczywistniać swoje pomysły, marzenia i aspiracje, przekształcając i ulepszając miejsca swego zamieszkania.

Projekty zawarte w tej publikacji mogą być inspiracją dla młodych mieszkańców wsi w całej Europie i stymulować nowe udane inicjatywy, które będą rozwijane przy wsparciu planów strategicznych Wspólnej Polityki Rolnej.