|

Wspierasz działania na rzecz ochrony klimatu?

Lokalne grupy nieformalne, szczególnie z mniejszych miast i miejscowości, mogą od niedawna ubiegać się o wsparcie finansowe z Młodzieżowego Funduszu Klimatycznego, uruchomionego przez Fundację Batorego.

Jeśli jesteście osobami gotowymi organizować warsztaty, wyjazdy, spotkania, kampanie informacyjne, audycje, pokazy etc., które wpłyną na zwiększenie wiedzy społeczeństwa w obliczu i na temat zmian zachodzących w przyrodzie, pragniecie działać na rzecz ochrony klimatu, a wasza grupa liczy co najmniej trzy osoby z czego przynajmniej jedna jest pełnoletnia – możecie się starać o jednorazowe finansowe wsparcie, w wysokości do 1000 złotych.

Fundacja Batorego finansuje działania, które:

  • popularyzują aktualną wiedzę na temat zmian klimatu;
  • upowszechniają rzetelne analizy i raporty o ekologicznych, społecznych i ekonomicznych konsekwencjach tychże zmian;
  • angażują społeczności lokalne i wzmacniają działania młodych osób na rzecz ochrony klimatu.

Pozostałe informacje wraz z instrukcją składania wniosku, regulaminem oraz formularzem zgłoszeniowym, znajdują się na stronie Fundacji.