|

Wspólna Polityka Rolna — porozmawiajmy o reformie [konferencja]

Na zdjęciu, po lewej stronie kadru znajduje się cielak spoglądający w kamerę, stojący na polu. Na drugim planie natomiast, znajduje się wiatrak wytwarzający energię elektryczną.

Reforma Wspólnej Polityki rolnej zaproponowana przez Komisję Europejską w czerwcu 2018 roku wprowadza bardziej elastyczne, wydajne i oparte o rezultaty działań podejście, które uwzględnia lokalne warunki i potrzeby jednocześnie zachowując i rozwijając ambicje Unii Europejskiej w kontekście zrównoważonego rozwoju.

Od teraz, administracje państwowe krajów członkowskich będą odgrywać większą rolę w opracowywaniu oraz wdrażaniu własnych planów strategicznych Wspólnej Polityki Rolnej zgodnych z ich priorytetami i potrzebami. Wiąże się to ze zwiększeniem odpowiedzialności za monitorowanie i usprawnianie ich realizacji dla osiągania jak najlepszych wyników — powiązanych z celami uzgadnianymi na poziomie UE i określonymi w rozporządzeniu planu strategicznego.

W ramach tego procesu zmieni się także sposób administrowania i regulacji przez różne podmioty interwencji z pierwszego i drugiego filaru. Od 2021 roku, zostaną one włączone do jednego planu strategicznego każdego państwa członkowskiego dla zwiększenia komplementarności i wydajności.

Zapraszamy do dołączenia do dyskusji o reformie WPR, organizowanej w ramach wirtualnej konferencji EURACTIV, odbywającej się 20 października 2021 roku.
Czy ostatnie zmiany pozwolą nam osiągnąć równowagę ekonomiczną sektora rolnego, dbając przy tym o dobro środowiska?
Czy stanowić będą skuteczną odpowiedź na kryzys klimatyczny, przy okazji wzmacniając gospodarczą i społeczną tkankę obszarów wiejskich?

W odpowiedzi na te pytania, zapraszamy do włączenia się do dyskusji. Aby to zrobić, należy zarejestrować się na stronie podanej przez organizatorów.

Spotkanie odbywać się będzie w języku angielskim.

[Źródło: link / Tłum. własne]