|

XIII posiedzenie grupy roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Zdjęcie przedstawia laptopa i notatnik na stole w otoczeniu zieleni ogrodu.

XIII posiedzeniu grupy roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w dniu 20 maja 2022 r. przewodniczyła pani Justyna Adamska, dyrektor Departamentu Pomocy Technicznej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przewodnicząca grupy roboczej do spraw KSOW. Spotkanie grupy zostało przeprowadzone w formule online. W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele m.in. samorządów województw oraz administracji centralnej.

Zgodnie z pierwszym punktem porządku obrad przedstawicielka jednostki centralnej KSOW  przedstawiła informację na  temat rocznego sprawozdania z realizacji planu działania KSOW na lata 2014-2020 za 2021 rok. Po wygłoszeniu prezentacji pani Justyna Adamska zarządziła dyskusję i głosowanie nad uchwałą nr 65 w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania z realizacji planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za rok 2021, które zakończyło się przyjęciem uchwały.

Następnie przedstawicielka jednostki centralnej KSOW  przedstawiła informację dotyczącą dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023. Po wysłuchaniu informacji przewodnicząca grupy roboczej do spraw KSOW zarządziła dyskusję i głosowanie nad uchwałą nr 66 w sprawie akceptacji dwuletniego planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021, które zakończyło się przyjęciem uchwały.

W dalszej części posiedzenia Pan Ryszard Kogut, zastępca dyrektora Departamentu Pomocy Technicznej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawił propozycje tematów operacji własnych oraz operacji partnerów KSOW na 2023 rok.

Ostatnim punktem trzynastego posiedzenia grupy roboczej do spraw KSOW była informacja na temat Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich+ w nowej perspektywie finansowej na lata
2023-2027, w tym cele i działania KSOW+, działania informacyjno-promocyjne zgodnie ze Strategią Komunikacji, struktura sieci oraz proponowane formy realizacji działań sieci. Informacje przedstawił pan dyrektor Ryszard Kogut (więcej w prezentacji - pobierz).

PLIKI DO POBRANIA

Prezentacja I
Rozmiar pliku: 397 KB
POBIERZ PPTX
Prezentacja II
Rozmiar pliku: 334 KB
POBIERZ PPTX
Protokół
Rozmiar pliku: 136 KB
POBIERZ PDF