|

„Zakorzenione” — ostatnie dni na dołączenie do programu

Fundacja Roll-na, grupa Sołtyski i inne organizacje, zapraszają liderki na wsi do udziału w programie „Zakorzenione”. Otrzymaj wsparcie finansowe i merytoryczne dla swoich działań prośrodowiskowych.

Fundacja Roll-na, grupa Sołtyski, Fundacja Wspomagania Wsi oraz Fundacja Polska z Natury łączą siły, aby zaprezentować pionierski program „Zakorzenione”. Projekt dedykowany jest szczególnie liderkom działań na rzecz społeczności wiejskich, takim jak sołtyski, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich oraz przedstawicielki organizacji lokalnych, które są gotowe zaangażować swoje społeczności w prośrodowiskowe działania.

Wychodząc z troski o najbliższe środowisko, program „Zakorzenione” ma na celu ułatwienie realizacji oddolnych inicjatyw, które angażują lokalną społeczność w działania proekologiczne. W pierwszej fazie programu, 80 wybranych liderek otrzyma wsparcie merytoryczne i edukacyjne, które pomoże im znaleźć drogę do współpracy z mieszkańcami i zrealizować ekologiczne działania. Do tego, co najmniej 40 z tych projektów otrzyma wsparcie finansowe.

Zgłoszenia do programu przyjmowane są w terminie do 2 lipca 2023 roku

Do programu zostaną również zaproszone organizacje lokalne, które będą miały możliwość uczestniczenia w szeregach działań edukacyjnych przygotowanych specjalnie dla nich. Następnie 10 z tych organizacji otrzyma dodatkowe wsparcie finansowe na realizację działań prośrodowiskowych w swoich społecznościach.

"Zakorzenione" to nie tylko edukacja i finanse - w ramach programu odbędą się webinary, konsultacje z ekspertami, spotkania regionalne, a także wydarzenia sieciujące liderki, organizacje i partnerów. Jest to przestrzeń dialogu i budowania porozumienia, przestrzeń dedykowana zrównoważonemu rozwojowi i ochronie środowiska naturalnego.

Aby zgłosić swoją kandydaturę do programu, wystarczy zapoznać się z regulaminem i wypełnić ankietę, w której należy opisać swoje plany działania na rzecz środowiska naturalnego w swojej miejscowości. Program jest otwarty dla mieszkanek województw: podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, Kaszub oraz wschodniej części Mazowsza.

REGULAMIN

„Zakorzenione” to szansa na przeżycie inspirującej przygody, nawiązanie nowych, wartościowych relacji, zdobycie cennej wiedzy, a przede wszystkim — szansa na realizację wydarzenia, które będzie miało pozytywny wpływ na przyrodę i środowisko w Twojej "małej ojczyźnie".


Udział w programie jest bezpłatny.

Po więcej informacji na temat wydarzenia, zapraszamy na stronę organizatorów.