|

Zapraszamy do lektury nowego wydania magazynu Rural Connections

W dziale Aktualności można przeczytać o najnowszych wydarzeniach w polityce UE oraz o tym, jak Punkt Kontaktowy ENRD wspiera władze państw członkowskich, krajowe sieci obszarów wiejskich, lokalne grupy działania LEADER i szerokie grono interesariuszy w przejściu na nową Wspólną Politykę Rolną. Można również znaleźć krótką informację o ostatnim przełomowym wydarzeniu, Tygodniu Wizji Obszarów Wiejskich (22-26 marca 2021 r.), który określany jest kamieniem milowym w rozwoju wspólnej długoterminowej wizji europejskich obszarów wiejskich.

Dział Zagadnienia i perspektywy obszarów wiejskich ilustruje różnorodność tematów związanych z rozwojem obszarów wiejskich. Artykuły, autorstwa interesariuszy i praktyków, zajmujących się rozwojem obszarów wiejskich w całej Europie, dotyczą różnych dziedzin od rolnictwa społecznego, przez przykład LEADERa wzmacniającego niematerialne dziedzictwo kulturowe greckiej wyspy, aż po stan transformacji cyfrowej na obszarach wiejskich. Z kolei przedstawiciel ENRD, w artykule zatytułowanym Przyszłość sieciowania jest inna niż kiedyś, omawia jak krajowe sieci obszarów wiejskich dostosowały się do zmiany cyfrowej narzuconej przez pandemię COVID-19, wyciągając ważne wnioski dla przyszłości tworzenia sieci kontaktów wiejskich.

Jak pisze wydawca w przedmowie „Aby patrzeć w przyszłość z nadzieją, ważne jest, aby uczyć się z przeszłości”. Dlatego ostatnia część magazynu koncentruje się na tym, jak skutecznie informować i promować projekty związane z rozwojem obszarów wiejskich w oparciu o doświadczenia i prace KSOW i nagrody Rural Inspiration Awards. W szczególności skupia się na wnioskach wyciągniętych z poprzednich edycji konkursu RIA w latach 2019 i 2020, w tym na podstawach udanej komunikacji i wpływie konkursu na uczestniczące projekty. Co zapewniło powodzenie inicjatyw i jaka jest wartość dodana projektu dla obszarów wiejskich – to elementy niezbędne do skutecznego informowania o projektach finansowanych z PROW. Podczas warsztatów zorganizowanych przez ENRD dla KSOW, nt. waloryzacji projektów zebrano najważniejsze czynniki sukcesu i wartości dodane.

Czynniki sukcesu:

 • osobiste zaangażowanie, poświęcenie;
 • osobiste kontakty z klientami, współpracownikami i społecznością;
 • współpraca w sieci i dzielenie się wiedzą;
 • skoordynowana współpraca z innymi interesariuszami;
 • dobra fabuła, łatwa do przekazania;
 • osobista historia, historia rodzinna;
 • dobre materiały komunikacyjne: zdjęcia i filmy;
 • filmy, wirtualne wizyty;
 • powtarzalność projektu;
 • perspektywa długoterminowa;
 • ciągłość projektu poza okresem finansowania;
 • wpływ na obszar lokalny;
 • koncentrowanie się na rzeczywistych potrzebach obszaru / społeczności i odpowiedź na nie w projekcie;
 • projekty wspierające integrację / włączenie społeczne w społeczności.

Wartość dodana:

 • łączenie ludzi;
 • umacnianie;
 • wymiar lokalny (rozwiązania lokalne, zaprojektowane przez samą społeczność);
 • wspieranie współpracy i innowacji (w tym innowacyjne podejścia / sposoby pracy);
 • dzielenie się wiedzą, inspirowanie innych;
 • korzyści ekonomiczne i środowiskowe;
 • możliwość przenoszenia projektu.

Historie z życia działają bardzo dobrze, gdy informujemy o rozwoju obszarów wiejskich. Umożliwienie ludziom dzielenia się swoimi poglądami i uczuciami, ich doświadczeniami z realizacji projektu i jak wpływają one na ich życie i obszary, w których mieszkają - wszystko to sprawia, że przesłanie „Europa inwestująca w obszary wiejskie” jest bardziej konkretne i silniej oddziałujące. Prawdziwe historie życia opowiadane przez prawdziwych ludzi inspirują i sprawiają, by publiczność poczuła że oni też mogą się zaangażować w proces – powiedział Ian McCafferty Szef działu komunikacji DG AGRI, uczestnicząc w warsztatach.

Niebawem magazyn dostępny będzie także w języku polskim na stronie ENRD.

PLIKI DO POBRANIA