|

Zapraszamy do zapoznania się z bankiem wiedzy!

Europejskie Centrum Pomocy (Evaluation Helpdesk) do spraw oceny rozwoju obszarów wiejskich wydało pakiet roboczy opracowany w ramach grupy tematycznej („Projekty badawcze wspierające lepsze dane do oceny WPR”), w wyniku których powstał Bank Wiedzy Ewaluacyjnej, do którego odwiedzenia zapraszamy.

Grupa wspiera przygotowania i gromadzenie danych na potrzeby systemów monitorowania i oceny Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku. W ramach tego powstał interaktywny katalog pozwalający na wgląd w wyniki opracowywanych inicjatyw i projektów dotyczących infrastruktury oraz wykorzystania danych (na przykład zastosowane metodologie i opracowane wskaźniki) na poziomie unijnym i państw członkowskich.

W jaki sposób wykorzystać inicjatywy i projekty do monitorowania i oceny WPR dowiesz się odwiedzając stronę banku.