|

Zapraszamy na konferencję!

Zdjęcie przedstawia krajobra górskiej wsi o wschodzie słońca

Można już się rejestrować na konferencję SHERPA 2022 — wydarzenia kolejny rok skupiającego się wokół przygotowań związanych z długoterminową wizją UE dla obszarów wiejskich.

Omówione podczas niej, zostaną prace podejmowane przez wielopodmiotowe platformy SHERPA, nad trzema istotnymi tematami, dotyczącymi realizacji wizji obszarów wiejskich:

  • Alternatywna przyszłość obszarów wiejskich
  • Zmiana w produkcji i dywersyfikacja gospodarki wiejskiej
  • zmiana klimatu i środowisko według zasad zrównoważonego rozwoju

Konferencja odbędzie się w formie online w godzinach popołudniowych 31 stycznia 2022 roku oraz przed południem, 1 lutego 2022 roku.

Wydarzenie będzie też okazją do podkreślenia dobrych praktyk zidentyfikowanych w projektach SHERPA i innych projektach programu HORYZONT 2020.

Więcej informacji znajduje się na stronie wydarzenia.

Źródło: link [tłum. własne]