|

Zapraszamy organizacje branżowe, międzybranżowe i organizacje producentów do konsultacji projektu!

Zdjęcie przedstawia osobę wspinającą się po książkach w stronę prawą kadru.

Ruszyły konsultacje projektu Komisji Europejskiej Rocznego Programu Prac na rok 2023. Na uwagi czekamy do 5 lipca bieżącego roku.

15 czerwca bieżącego roku Komisja Europejska przedstawiła projekt założeń Rocznego Programu Prac, w którym zaproponowała priorytety, a także orientacyjny podział budżetu na rok 2023 w odniesieniu do programów informacyjnych i promocyjnych skierowanych na rynek wewnętrzny UE i rynek krajów trzecich. Komisja Europejska zakłada współfinansowanie programów promocyjnych na poziomie 176,4 mln EUR.
 

Zachęcamy organizacje branżowe, międzybranżowe i organizacje producentów o przekazanie swoich uwag lub komentarzy do projektu do 5 lipca br. na adres e-mail: aleksandra.bernaciak@minrol.gov.pl.
 


Źródło: MRiRW