|

Zielony Ład w liczbach, w słupkach i w wykresach.

Zdjecie przedstawia osobę trzymającą sadzonkę rośliny.

Od niedawna na stronie Eurostatu dostępne są wykresy ilustrujące postępy jakie czynimy jako Unia w zakresie wprowadzania Zielonego Ładu. Wszystkie osoby pragnące dowiedzieć się więcej o tym, jak ten program rzutuje na obraz naszych krajów, dostają do ręki narzędzie, które w atrakcyjny i intuicyjny sposób przedstawia 26 kluczowych dla tego wskaźników.

Przegląd dotyczy trzech głównych tematów:

  • ograniczania naszego wpływu na klimat;
  • ochrony planety i naszego zdrowia;
  • włączenia zielonego i sprawiedliwego podejścia.

Europejski Zielony Ład (Green Deal) to strategia rozwoju, która ma przekształcić Unię Europejską w obszar neutralny klimatycznie. Jest odpowiedzią na kryzys klimatyczny i silne procesy degradacji środowiska. Wedle ogólnych założeń Green Deal, Unia Europejska ma stać się społeczeństwem neutralnym klimatycznie, sprawiedliwym i dostatnim z nowoczesną, zasobooszczędną oraz przyjazną środowisku gospodarką.

Źródło: link.

Opisywane wykresy znajdziemy na stronie Eurostatu.