|

Znamy już listę finalistów konkursu RIA 2022 — oddaj swój głos na najbardziej inspirujący projekt!

W nawiązaniu do tematu tegorocznej edycji konkursu, którym jest „Młodzież jest przyszłością" uruchomiono publiczne głosowanie internetowe na projekt w kategorii młodzież. Głosowanie na jeden spośród 23 projektów angażujących młodzież (w tym dwa projekty z Polski „Objazdowy Warsztat Kreatywny" i „Realizacja dostaw bezpośrednich do konsumentów z zachowaniem wysokiej jakości produktów grupy operacyjnej Folwark Pomorski”) jest dostępne do 4 października.

TUTAJ
oddaj swój głos na projekt dotyczący młodzieży.

Jak wskazuje hasło przewodnie — Młodzież jest przyszłością — konkurs ma promować znaczenie i wartość młodzieży w procesie budowania lepszej przyszłości — ekologicznej, innowacyjnej, o większej odporności, sprzyjającej włączeniu społecznemu i zaawansowanej cyfrowo.

Tegoroczna edycja inspirowana jest zarówno ogłoszeniem przez Unię Europejską roku 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży, jak i opracowanymi przez Komisję Europejską programami — długoterminową wizją obszarów wiejskich oraz Paktem na rzecz Obszarów Wiejskich.

Lista finalistów została wybrana spośród  111 zgłoszeń  otrzymanych z 24 krajów Unii Europejskiej i obejmuje 24 projekty, w czterech kategoriach tematycznych:

  • zielona przyszłość (Green Future),
  • solidarna i innowacyjna przyszłość (Socially Inclusive and Innovative Futures),
  • cyfrowa przyszłość (Digital Futures),
  • odporna przyszłość (Resilient Futures).

Wśród finalistów znalazły się dwa projekty z Polski:


Więcej informacji o projektach finalistów znajdziesz tutaj.

Ogłoszenie zwycięzców konkursu w czterech kategoriach oraz w głosowaniu internetowym odbędzie się 6 października br. w Brukseli podczas wydarzenia EU CAP Network Launch.