|

Eksperci w temacie ekologicznej produkcji, poszukiwani do nowej Grupy Tematycznej ENRD

Zdjęcie przedstawia traktor w polu.

Produkując żywność o jednocześnie wysokiej jakości i niskim wpływie na środowisko, rolnictwo ekologiczne odegra kluczową rolę w rozwoju zrównoważonego systemu żywnościowego w Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę opracowany przez Komisję Europejską plan działania na rzecz produkcji ekologicznej, Europejska Sieć Rozwoju Obszarów Wiejskich powołuje nową Grupę Tematyczną (TG) o nazwie „Wzmocnienie pozycji rolników w ekologicznym łańcuchu dostaw”. Chętnych członkostwa, zapraszamy do zgłoszeń.

Grupa Tematyczna powstaje, aby:
 

  • zbadać obecne podejścia do współpracy w organicznym łańcuchu wartości, np. ład organizacyjny i koncentrację na poszczególnych sektorach.
  • zidentyfikować potencjalnych obszarów interwencji (w tym w ramach nowej WPR), które mogą wspierać wspólne działania w całym ekologicznym łańcuchu wartości, np. przekształcenie, utrzymanie, wymiana wiedzy, innowacje, współpraca, młodzi rolnicy.
  • dzielić się dobrymi praktykami, które ilustrują czynniki sukcesu we wzmacnianiu roli rolników ekologicznych w łańcuchu wartości. 

Zainteresowane tematem osoby zachęcamy do zgłaszania swoich kandydatur do pracy w przedmiotowej Grupie Tematycznej do dnia 19 sierpnia 2022 r.

Wymagania niezbędne:

  • doświadczenie praktyczne, doświadczenie w zakresie polityki lub rozległa wiedza na temat co najmniej jednego elementu ekologicznych łańcuchów dostaw;   
  • zdolność i chęć wniesienia wkładu w proces wzmacniania ekologicznych łańcuchów dostaw i poprawy pozycji rolników zbiorowymi środkami;   
  • zobowiązanie do udziału w dwóch spotkaniach TG w dniach 15 września 2022 r. i 24 listopada 2022 r. oraz uczestniczenie w wymianach między spotkaniami zgodnie z ustaleniami TG.  

Lista członków TG zostanie opublikowana na stronie ENRD.

Spotkania będą prowadzone w języku angielskim bez tłumaczenia ustnego. Obecnie przewiduje się, że spotkania będą odbywać się online.  


Należy pamiętać, że przy wyborze członków Grupy Tematycznej spośród zgłoszonych zainteresowań Punkt Kontaktowy ENRD będzie w miarę możliwości uwzględniał również potrzebę zapewnienia równowagi między uczestnikami z państw członkowskich UE, sektorów, płci i wieku. Zgłaszający otrzymają potwierdzenie uczestnictwa najpóźniej do 26 sierpnia 2022 roku.

Więcej informacji, w tym formularz zgłoszeniowy udostępnione są na stronie internetowej ENRD.