|

Zrównoważone rolnictwo dla zrównoważonego morza – przyszłość rolnictwa w Polsce i Europie

Zdjęcie przedstawia widok nadmorskiej plaży

Wspólna Polityka Rolna, rolnictwo ekologiczne i agroekologia, w tym praktyki rolnicze mające wpływ na utrzymanie gleby w dobrej kulturze rolnej i zapobieganie ucieczki substancji biogennych do wód powierzchniowych i Bałtyku. Te kwestie poruszane będą podczas międzynarodowej konferencji GRASS 2022, organizowanej przez Koalicję Żywa Ziemia, Polski Klub Ekologiczny oraz Coallition Clean Baltic, odbywającej się w dniach 11 i 12 maja 2022 roku w Warszawie, w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii przy ul. Rektorskiej 4.

Udział w konferencji jest bezpłatny

Konferencja będzie prowadzona w języku polskim i angielskim (tłumaczenie symultaniczne).


Jak piszą organizatorzy spotkania — Polskie i europejskie rolnictwo stoi przed wieloma trudnymi wyzwaniami ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi, których rozwiązanie ma decydujące znaczenie dla przyszłości bezpieczeństwa żywnościowego. Najpoważniejszym z nich jest zapewnienie dochodowości i konkurencyjności produkcji rolnej w kraju i Europie w zgodzie z pilną potrzebą podejmowania działań przyjaznych dla środowiska i klimatu oraz zagwarantowania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Rosnący wpływ na sposób funkcjonowania sektora rolnego mają także coraz większe oczekiwania konsumentów wobec produkcji żywności wysokiej jakości zgodnie z zasadami ochrony zdrowia publicznego, przyrody, gleby, wody i klimatu oraz zachowania dobrostanu zwierząt.

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza rejestracyjnego.
Zgłoszenia przyjmowane są do 4 maja 2022 roku lub do wyczerpania miejsc.
Liczba miejsc w spotkaniu na żywo jest ograniczona.
Wcześniejsze przesłanie zgłoszenia daje większą gwarancję uczestnictwa i ułatwi pracę organizatorom.