Aktualności

Zdjęcie przedstawia osobę idącą wiejską ścieżką otoczoną przez pola pszenicy.
| przyszłość | WPR 2021-2027 | Odnowa wsi | rolnictwo ekologiczne | bioróżnorodność | zmiany klimatu/środowisko

Kształtowanie Wspólnej Polityki Rolnej – Jak zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe i spełnić ekologiczne cele podczas kryzysu

W jaki sposób Unia Europejska może pomóc państwom członkowskim w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju?

Jakie konkretne środki należy wskazać i wprowadzać w ramach krajowych planów strategicznych WPR? …