Kalendarium

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN zaprasza do udziału w debacie Polska wieś 2044. Wizja rozwoju — piątej z serii Pięciu debat na 50-lecie IRWiR PAN. Debata odbędzie się 6 czerwca 2022 roku o godz. 11:00 w Pałacu Staszica w Sali Okrągłego Stołu oraz będzie transmitowana na żywo.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY