“Polska wieś 2044. Wizja rozwoju”- V debata IRWiR PAN

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN zaprasza do udziału w debacie Polska wieś 2044. Wizja rozwoju — piątej z serii Pięciu debat na 50-lecie IRWiR PAN. Debata odbędzie się 6 czerwca 2022 roku o godz. 11:00 w Pałacu Staszica w Sali Okrągłego Stołu oraz będzie transmitowana na żywo.

Dyskutować o wizji polskiej wsi będą: Justyna Duriasz-Bułhak (Członkini Zarządu Fundacji Wspomagania Wsi), prof. dr hab. Witold Orłowski (Akademia Finansów i Biznesu Vistula), prof. dr hab. Henryk Runowski (SGGW, Przewodniczący Rady Naukowej IRWiR PAN) oraz czekamy na potwierdzenie z Brukseli, że będzie z nami Janusz Wojciechowski (Komisarz UE ds. rolnictwa).

Debatę poprowadzi dr hab. Monika Stanny (Dyrektor IRWiR PAN).

Debata transmitowana będzie tutaj.