Konkurs Agroliga 2022/23 — etap wojewódzki III edycja

Partnerzy KSOW:  Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, Kujawsko Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”, Lubelska Izba Rolnicza.

Czas trwania projektu: 01.04.2022-31.10.2023

Budżet projektu: 722 618,15 zł (w tym wkład własny 101 176,99 zł)

Odbiorcy projektu:

  • rolnicy i przedstawiciele Agro-przedsiębiorstw pochodzący z pięciu województw (woj. podlaskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego i kujawsko – pomorskiego);
  • mieszkańcy obszarów wiejskich zainteresowani tematyką rolniczą.

Opis projektu oraz jego cele:

Celem projektu było podniesienie jakości realizacji programu poprzez wzrost liczby osób poinformowanych o działaniach wspierających rozwój rolniczej i pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich w ramach funduszy PROW na lata 2014-2020, innych funduszy oraz środków własnych.

W ramach projektu zrealizowano:

  • dziesięć wojewódzkich etapów konkursów Agroligii w 2022 roku oraz w 2023 roku w ramach których wyłoniono 93 laureatów, w tym 20 Mistrzów i 20 Wicemistrzów w 5 województwach - mazowieckim, podlaskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim i lubelskim.
  • dziesięć filmów prezentujących sylwetki uczestników konkursu, dobre praktyki rozwoju obszarów wiejskich oraz rozpowszechniających rezultaty działań podejmowanych przez uczestników konkursu na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Filmy zostały rozpowszechnione na stronach internetowych partnerów projektu;
  • dziesięć artykułów w prasie lokalnej lub branżowej, które stanowiły swoistą promocję wsi jako miejsca do życia oraz rozwoju osobowego;
  • dwadzieścia publikacji internetowych (zapowiedź konkursu i informacja o rozstrzygnięciu).

Dzięki informacjom i publikacjom zawartych w internecie i prasie na temat konkursu, wielu mieszkańców obszarów wiejskich dowiedziało się więcej o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wparciu finansowym w ramach PROW 2014-2020, co przyczyniło się do podniesienia jakości realizacji Programu.

Ponadto prezentacja osiągnięć uczestników konkursu na stronach internetowych pięciu partnerów projektu oraz miesięcznikach przez nich wydawanych była promocją zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.


Priorytet 2 PROW: Zwiększanie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonej gospodarki leśnej.

Cele KSOW

Cel 2: Podniesienie jakości realizacji programu.

Działanie 12 KSOW: Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich.


Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu 2: Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego Zarządzania lasami.