Konkurs Agroliga 2022/23 — etap wojewódzki III edycja

Partnerzy KSOW:  Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie.

Czas trwania projektu: 01.04.2022-31.10.2023

Budżet projektu:  729 766,50 zł

Odbiorcy projektu: Rolnicy i przedstawiciele agro-przedsiębiorstw, pochodzący z pięciu województw (mazowieckie, podlaskie, kujawsko-pomorskie, warminsko-mazurskie, lubelskie).

Opis projektu oraz jego cele:

Konkurs Agroliga może wpłynąć na wzrost liczby osób poinformowanych o działaniach wspierających rozwój rolniczej i pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich.

W ramach całego dwuletniego dwuetapowego projektu, zostanie przeprowadzonych 10 wojewódzkich etapów konkursu, w których łącznie, zostanie wyłonionych 90 laureatów, w tym 20 Mistrzów i 20 Wicemistrzów w 5 województwach - mazowieckim, podlaskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim i lubelskim.

Wyniki konkursu i informacje upowszechniające projekt zostaną zamieszczone w prasie, na portalach informacyjnych i stronach www każdego partnera projektu. Nagrody w konkursie będą wręczone podczas wydarzeń organizowanych w każdym z partnerskich Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

 

 • Prasa
  • Poprzez przekaz medialny, publikacje na portalach informacyjnych oraz opublikowanie relacji na łamach lokalnej prasy w każdym z województw, Agroliga jako wydarzenie opisane w prasie, będzie swoistą promocją wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego.
 • Konkurs
  • Pięć odrębnych konkursów ma na celu wyłonienie mistrzów i wicemistrzów w kategorii rolnicy i firmy. Planowana forma realizacji projektu, zidentyfikuje rolników i firmy z poszczególnych pięciu województw, którzy swoją pracą i podejmowanymi działaniami, świadomie realizują politykę rozwoju obszarów wiejskich.
 • Informacje i publikacje w internecie
  • Upowszechnianie oraz przybliżenie kierunków polityki rozwoju obszarów wiejskich na terenie centralnej, północno-zachodniej i północno-wschodniej Polski. Będzie to wyraźny przekaz informacji jaki wpływ mają realizowane inicjatywy na rozwój obszarów wiejskich.
 • Film
  • Poprzez filmy zostaną zaprezentowane sylwetki uczestników konkursu. Materiał zostanie upowszechniony na stronach internetowych partnerów projektu.

Priorytet 2 PROW: Zwiększanie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonej gospodarki leśnej.

Cele KSOW

Cel 2: Podniesienie jakości realizacji programu.

Działanie 12 KSOW: Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich.

 


Projekt realizowany w ramach Priorytetu 2: Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego Zarządzania lasami.