Z nami nauczysz się produkcji popularnych polskich wędlin i podstaw wędzenia i parzenia

Partner KSOW: Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej

Czas trwania projektu: 01.06-30.10.2022

Budżet projektu: 141 601,77 zł (w tym wkład własny 110 277,00 zł)

Odbiorcy projektu: mieszkańcy obszarów wiejskich zainteresowani samodzielną produkcją wędlin i młodzież szkolna ze szkół rolniczych podległych Ministerstwu Rolnictwa.

Opis projektu oraz jego cele: wyprodukowano cyklu siedmiu filmów dotyczących przygotowania tradycyjnych wędlin. Projekt umożliwia poprawienie świadomości rolników w tym zakresie, a tym samym, przez zwiększenie wiedzy i ograniczenie błędów popełnianych w produkcji, uczyni ich bardziej konkurencyjnymi i poprawi ich dochody. Partner KSOW osiągnął oglądalność na poziomie 201 872 obejrzeń.

Filmy zostały umieszczone na kanale YouTube partnera:

TUTAJ


Priorytet 2 PROW: Zwiększanie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonej gospodarki leśnej

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Działanie 6 KSOW: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju


Projekt zrealizowany w ramach Priorytetu 2: Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego Zarządzania lasami.