Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Partner KSOW: Krajowa Rada Izb Rolniczych

Czas trwania projektu: 01.06.2022­-30.10.2022

Budżet projektu: 108 363,35 zł (w tym wkład własny 11 000,00 zł)

Odbiorcy projektu:

  • 100 uczestników konferencji i warsztatów (kobiety oraz mężczyzn, osób pełnoletnich, mieszkańców terenów wiejskich), liderzy, przedstawiciele środowiska rolniczego, działający w strukturach wojewódzkich izb rolniczych, pracownicy izb rolniczych.

Opis projektu oraz jego cele:

Celem projektu jest umożliwienie przedstawicielom środowiska rolniczego nawiązania bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami nauki oraz zapoznania się z najnowszą wiedzą i doświadczeniami na temat szans i możliwości jakie mają przed sobą gospodarstwa rodzinne w nowej perspektywie finansowej WPR. Poza tym, także upowszechnianie wiedzy z zakresu rozwiązań, które przyczynią się do podniesienia ich konkurencyjności.

W ramach projektu zaplanowano jedną konferencję i cztery warsztaty.

Jego realizacja przyczyni się do wzmocnienia pozycji gospodarstw rodzinnych w Planie Strategicznym dla WPR na lata 2023-2027. Gospodarstwa rodzinne będą podlegać nowym wyzwaniom Europejskiego Zielonego Ładu, co oznacza, że muszą sprostać wymaganiom im postawionych, ograniczających stosowanie środków ochrony roślin i nawożenia a jednocześnie zapewnienie stabilności finansowej dla członków rodzin gospodarstw. Dlatego tak ważne jest podnoszenie świadomości rolników – właścicieli gospodarstw rodzinnych nt. ustawicznego podnoszenia swoich kwalifikacji, rozwoju gospodarstw, wprowadzania innowacyjnych rozwiązań oraz technologii, które stwarzają gospodarstwom możliwości funkcjonowania i rozwoju.


Priorytet 2: Zwiększanie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonej gospodarki leśnej

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Działanie 13 KSOW: Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich


Projekt realizowany w ramach Priorytetu 2: Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego Zarządzania lasami.